Appartementencomplex Contre Escarpe in Doesburg

Opgave

Groene groeiregio

Onze regio kent een grote (verstedelijkings-)opgave en een tekort aan woningen. Het doel van de opgave Groene groeiregio is het terugbrengen dit woningentekort. Ook staat het bieden van voldoende (betaalbare) woningen op de agenda. Op een manier zodat een goede balans tussen stedelijke ontwikkeling en leefbaarheid behouden blijft. Samen regisseren we de groei in de regio en gaan wij goed om met de schaarse ruimte: groei op een manier die het landschap versterkt.

Over vijf jaar:

Samen regisseren wij de groei in de regio. Door de typische balans tussen stedelijke ontwikkeling en ontspannen leefbaarheid te behouden. Hierdoor worden we herkenbaar als dé Groene Metropoolregio.

Toekomstbestendig wonen

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen ondersteunt gemeenten bij het realiseren van toekomstbestendige woningen. Huisvesting waarbij natuur en landschap, kwaliteit van leven en economische aspecten zijn meegenomen. Wij helpen gemeenten hierbij door kennisdeling en samenwerking in een publiek-privaatnetwerk. Ook zetten wij regelgeving, financiële middelen en het netwerk van de provincie Gelderland en de Rijksoverheid in. Tot slot brengen wij publiek-private investeringen samen.

Stappen gezet

In onze regio zijn in 2020 grote stappen gezet in het terugdringen van het verstedelijkingstekort. De Woondeal regio Arnhem-Nijmegen is gesloten. In overleg werken wij aan een regionale Verstedelijkingsstrategie en het te sluiten akkoord hierop (naar verwachting eind 2021). Samen met de Regio Foodvalley, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland ondertekenden we de City Deal. 

Onze opgave en ambitie

De prognoses laten zien dat de groei in onze regio doorzet. Hoe bouwen wij voldoende, passende en betaalbare woningen? Zodanig dat wij het landschap en de leefomgeving behouden én versterken? Dit soort vraagstukken vormt een enorme opgave. Een opgave die de mogelijkheden en het instrumentarium van gemeenten overstijgt. Maar wij kunnen belangrijke vervolgstappen maken. Door een constructieve samenwerking met álle gemeenten en het inzetten van deze agglomeratiekracht.

De regionale agenda voor Groene groeiregio bestaat uit twee speerpunten:

  1. Wonen in balans: Versnellen van de woningbouw
    • Uitvoering Woondeal regio Arnhem-Nijmegen
  1. Leefomgeving: Verbinden van de ruimtelijke opgaven
    • Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley
    • Integratie overige opgaven Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Meer woningen, betere doorstroming

Bij het oplossen van het woningentekort zijn diverse bouworganisaties en woningcorporaties nauw betrokken. Zij werken hard aan het realiseren van meer woningen, waardoor er in onze regio straks ook een betere doorstroming ontstaat. In onderstaande video het verhaal van Henri Schimmel (BPD Bouwfonds) en Martine Verheijen (Portaal en Woonkr8).

Contactpersoon

opgavemanager
Matthijs Lenis E-mail Matthijs
Matthijs 1322

Procesondersteuner

Elke Dreier E-mail Elke
Elke Dreier
Kennisbank Groene groeiregio Lees verdiepende en inspirerende artikelen over de Groene groeiregio op onze kennisbank. Kennisbank
Woningmarktmonitor De woningmarktmonitor biedt gemeenten, provincie, woningcorporaties en andere geïnteresseerden informatie over de regionale woningbouwontwikkeling. Woningmarktmonitor
Vlogs Bestuurlijk Opgaveteam Bekijk hier de vlogs van het Bestuurlijk Opgaveteam. Na elke bijeenkomst praten zij u bij. Vlogs Bestuurlijk Opgaveteam


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde artikelen