Homepage

Regionale Energiestrategie

In 2030 willen we 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals afgesproken in het Nationaal Klimaatakkoord en het Gelders Energie Akkoord. Een belangrijke stap hierin is het overschakelen van fossiele energie naar duurzame energie. Bijvoorbeeld via zonnevelden, windturbines of warmte uit de bodem. Hiervoor is ook nieuwe infrastructuur nodig, zoals meer kabels voor stroom en warmtenetten.

Dat is een complexe opgave en dat vraagt om een regionale aanpak. Deze opgaven houden namelijk niet op bij de gemeentegrenzen. Daarom werken 16 gemeenten, provincie Gelderland, 3 waterschappen en de netbeheerder Liander in deze regio samen aan een Regionale Energie Strategie (RES). Nederland is opgedeeld in 30 RES-regio's, met de andere 29 RES-regio's en het Rijk werken we samen in het Nationaal Programma RES (NPRES).

De energietransitie is een grote opgave. Daarom is de RES een meerjarig traject. We zijn in 2019 gestart met de RES 1.0. Deze is in 2021 vastgesteld en nu zijn we op weg naar de RES 2.0. Na de RES 2.0 volgt de RES 3.0, enzovoorts

RES 1.0 Plan MER RES

Regionale samenwerking

De RES wordt ontwikkeld van, voor én door de regio. Dat betekent dat overheden, netbeheerders en regionaal georganiseerde organisaties, zoals energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties, samenwerken. 

Waar staan we nu?

De gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van de waterschappen hebben in 2021 de RES 1.0 vastgesteld met een aantal moties en amendementen. Hiermee hebben zij afgesproken 1,62 TWh duurzame elektriciteit in 2030 bij te dragen aan de nationale opgave van 35 TWh uit het Klimaatakkoord. Ook hebben zij hiermee zoekgebieden voor duurzame opwek van elektriciteit vastgelegd en is de basis gelegd voor de Regionale Structuur Warmte. In de RES 1.0 staan 28 afspraken over de verdere uitwerking en samenwerking. 
Het volledige RES 1.0 rapport is hier te lezen. 

Wat gaan we doen?
  1. Het uitvoeren en monitoren van de afspraken in de RES 1.0
  2. Het opstellen van de RES 

De planning van de RES is gekoppeld aan de afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord, de afspraken binnen het Nationaal Programma RES en de afspraken die gemeenten, provincie, waterschappen en de netbeheerder hier samen over maken

Tijdlijn RES

Q2 2023 Voortgangsrapportage RES RES Tegels Proces Monitoring En Foto
2024 RES 2.0 RES Tegels Handreiking En Werkbladen
2025 Voortgangsrapportage RES RES Tegels Proces Monitoring En Foto

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan en ontvang iedere maand de nieuwsbrief!

Aanmelden

Gerelateerde artikelen