Circulaire woning

Projecten

Tempotafel Conceptueel & Circulair Bouwen

De thema’s circulair en conceptueel zijn samengevoegd aan één tempotafel. Conceptueel en circulair bouwen liggen immers in elkaars verlengde en dragen bij aan versnelling van de woningbouw. Daarnaast leveren ze een bijdrage aan de betaalbaarheid en duurzaamheid van woningen.

Conceptueel bouwen

Conceptueel (en versneld) bouwen vraagt om een andere benadering van woningbouwontwikkeling. Onze inzet is het realiseren van een continue bouwstroom van industrieel vervaardigde woningen. Door samen te werken met de tempotafel Versnelling en continuïteit bekijken we op welke locaties in de regio en voor welk deel van het woningbouwprogramma conceptueel bouwen een oplossing kan bieden. Tijdelijke woningen (flexwoningen) zijn voorbeelden van conceptueel bouwen.

Wil je meer weten over tijdelijke woningen? De collega’s bij de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie delen graag hun ervaringen. Gemeente Arnhem: Samantha Volgers, gemeente Nijmegen, Henk van Ramshorst, provincie Gelderland, Wim van Veelen.

Circulair bouwen

Om circulair bouwen te stimuleren, hebben we een circulaire impactladder gemaakt. Deze helpt bij het realiseren van de Woondealafspraken op een duurzame manier. Hiermee kunnen partijen concreet bepalen hoe circulair woningbouwplannen zijn. Ook geeft de ladder praktische handvatten voor de implementatie in elke fase van het bouwproces. De ladder sluit aan én loopt vooruit op de landelijke normeringen van circulair bouwen.

In maart 2022 is de circulaire impactladder klaar. Mocht je circulaire woonambities hebben of ben je voornemens een circulair woningbouwproject op te starten, meld je dan aan via groene-groei@groenemetropoolregio.nl

Regisseurs Conceptueel & Circulair Bouwen stellen zich voor

Martijn Blankestijn en Robert Mullink zijn de regisseurs Conceptueel & Circulair Bouwen. Zij zorgen voor de samenwerking tussen woningbouwpartijen en het aanzetten van deze partijen tot conceptueel en circulair bouwen. Martijn en Robert leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de Woondeal-afspraken. Wie zijn ze en wat drijft hen?

Bijeenkomst Tempotafel Conceptueel & Circulair 15-03-2022

Wij kijken terug op een inspirerende online tempotafel conceptueel en circulair op 15 maart 2022. De start bestond uit een korte opfrisser over de context en voortgang van de Woondeal. Daarna ging het over de synergie die het samenvoegen van beide onderwerpen in één geïntegreerde tempotafel met zich meebrengt. De kern van deze tempotafel bestond uit (bespreking van) meerdere instrumenten waarmee wij in de regio aan de slag kunnen met circulair en conceptueel bouwen, zoals de Circulaire Impactladder en de handreiking Circulaire woningconcepten. Ook start medio juni een projectleider Circulaire woningbouw. Deze persoon ondersteunt uitvoering in projecten met kennis en inzet van onder andere de beschikbare instrumenten.

Deelnemen

Meer weten over deze tempotafel of wil je deelnemen? Stuur een bericht naar groene-groeiregio@groenemetropoolregio.nl of neem contact op met Liseth Aries (speerpuntcoördinator Wonen in balans).

Nu aanmelden: ontwikkelprogramma Conceptueel & Circulair Bouwen

De inschrijving voor het ontwikkelprogramma Conceptueel en Circulair Bouwen is geopend. Deze driedaagse training voor gemeentemedewerkers heeft als doel nieuwbouw slimmer, sneller en schoner te maken, innovatie op gang te brengen en circulariteit te bevorderen. Gemeentemedewerkers uit de regio Arnhem-Nijmegen krijgen als eerste de gelegenheid dit ontwikkelprogramma te volgen.

Uitnodiging bijeenkomsten najaar 2022

  • Vrijdag 16 september
  • Vrijdag 14 oktober
  • Vrijdag 4 november

Aanmelden

Aanmelden voor het ontwikkelprogramma kan door een mail te sturen naar circulaireregio@groenemetropoolregio.nl

Nieuwsbrieven