Kennisbank

Financiële stukken

De begroting is vanaf 2023 opgenomen in de regionale agenda.
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.
In het spoorboekje staat de planning van de P&C cyclus (planning & control).

Spoorboekje P&C cyclus 2022-2023

Begroting 2022
vastgesteld op 7 juli 2021

Jaarstukken 2021
vastgesteld op 6 juli 2022

Tussenrapportage
vastgesteld op 15 september 2021

Begroting 2021
vastgesteld op 24 februari 2021