Woningbouw

Projecten

Flexpool

De tweede tranche Flexpool vanuit Woondeal Arnhem-Nijmegen is gestart! Deze Flexpool wordt uitgevoerd door adviesbureaus Arcadis en Over Morgen. Op deze pagina leest u hoe u zich kunt aanmelden voor ondersteuning uit de Flexpool. Ook kunt u een woningbouwproject in uw gemeente aanmelden. 

Over de Woondeal

In de regio Arnhem-Nijmegen is in 2020 een Woondeal ondertekend door het Rijk, de provincie Gelderland, gemeenten Arnhem en Nijmegen en de Groene Metropoolregio. Het doel van de Woondeal is het versnellen van de woningbouw in de regio. In de Woondeal zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:

 • Tot 2025 realiseren we 20.000 woningen. Dit zijn er 5.000 meer dan gepland. Er zijn verschillende locaties aangewezen om deze versnelling te realiseren;
 • 50% van de woningen behoort te vallen in het betaalbare segment;
 • Partijen spannen zich in voor minimaal 25% circulaire bouw in nieuwe woningbouwplannen. Vanaf 2030 wil de regio minimaal 50% circulaire bouw ontwikkelen;
 • We gaan (flexibele en tijdelijke) woningen versneld realiseren.

Over de Flexpool

Om de woningbouw te versnellen is een Flexpool ingericht. Deze Flexpool bevat mensen met expertise in het fysieke/ruimtelijke domein. Zij adviseren gemeenten met specialistische kennis om vraagstukken ‘vlot te trekken’. Deze regeling is gericht op korte adviestrajecten waarmee knelpunten in complexe gebiedsontwikkelingen weggenomen worden en woningbouw kan worden versneld.

Multidisciplinair

De Flexpool is multidisciplinair en bevat mensen met de volgende expertises:

 • Procesmanagement
 • Planeconomie, financiering en transformatie
 • Samenwerking, tenderen en aanbesteden, contractvormen en juridisch
 • Participatie, RO en plan- en gebiedsontwikkelingsproces
 • Ontwerp, stedenbouw, landschap architectuur
 • Duurzaamheid, circulariteit, natuur en milieu
 • Flexwonen
 • Mobiliteit

De experts uit het netwerk brengen met hun extra denkkracht een (vastgelopen) ontwikkeltraject (weer) op gang. Door nieuwe, innovatieve oplossingen voor problemen te bieden, krijgen processen een boost en leiden deze oplossingen meteen tot nieuwe kennis.

Meer informatie over de Flexpool.

Logo Arcadis
Logo Over Morgen


Gerelateerde opgaven