Opgaven

We werken samen aan vijf belangrijke en urgente maatschappelijke opgaven. Onze opgaven bevinden zich vooral op het fysieke domein: woningbouw, circulariteit, economie en mobiliteit. Maar ook samenwerking op het gebied van cultuur en toerisme is een aandachtsveld. Met als doel het realiseren van groei én het versterken groene karakter van deze bijzondere regio.
De regionale agenda geeft invulling aan de regionale samenwerking. De kosten per opgave staan in de begroting.

Klik op de foto’s of titels hieronder voor meer informatie over die opgave.