Knooppunt Velperbroek van boven

Over de Groene Metropoolregio

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is, als opvolger van de Regio Arnhem-Nijmegen, op 1 januari 2021 van start gegaan. 

Tot de Groene Metropoolregio behoren achttien gemeenten.

Deze gemeenten werken samen aan de koers van onze regio. We staan voor de uitdaging hoe om te gaan met groei van wonen, werken en mobiliteit. Op zo'n manier dat we een balans kunnen vinden tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: groene groei.

Lees hieronder meer over:


Onze ambities

  • We positioneren ons als dé groene metropoolregio van Nederland.
  • We profileren ons als dé (inter)nationale circulaire topregio 2050.
  • We werken samen aan dé ontspannen groeiregio in balans.

Om dit te bereiken gaan de gemeenten samen aan de slag met vijf opgaven. Aan de opgaven geven we vorm en inhoud door de regionale agenda.

Onze vijf opgaven

Voor de achttien regiogemeenten werken we aan vijf opgaven. Iedere gemeente beslist zelf over deelname aan de opgaven, de beschikbare middelen en het mandaat dat aan de uitvoering ervan wordt meegegeven.

Public Affairs

We versterken onze positie en profilering door lobby voor de vijf opgaven in Den Haag, Brussel en Duitsland.

Naar Public Affairs

Ontmoeting

Ontmoeting is een belangrijk thema bij de regionale samenwerking. Sterker nog, het is een basisprincipe.

Naar bijeenkomsten en evenementen

Onze mensen

Binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken bevlogen mensen van achttien gemeenten samen. Zij zetten zich dagelijks in om van de vijf opgaven een succes te maken.

Naar onze mensen

Regioagendacommissie

De regioagendacommissie is een adviescommissie voor het algemeen bestuur. De regioagendacommissie bestaat uit raadsleden uit de achttien gemeenten. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en wordt ondersteund door een secretaris.

Naar de regioagendacommissie

Regiobureau

Uitgangspunt van de versterkte samenwerking is de regionale agenda en een regiobureau dat deze samenwerking ondersteunt. Dit vraagt om een bureau dat altijd werkt vanuit de bedoeling: de visie en opgaven. Het regiobureau is een netwerkorganisatie bij uitstek. Gekozen is voor een compact regiobureau.
Het regiobureau werkt vanuit een eigen kantoor aan de Nijverheidsweg 2a in Elst.

Bestuursakkoord

De achttien gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en The Economic Board willen de potentie van de regio ten volle benutten. De partijen ondertekenden begin 2022 een Bestuursakkoord. Daarmee zetten zij zich langdurig in om de regio te versterken. De komende tien jaar moet deze regio doorgroeien tot een internationale topregio in Health, Hightech en Energy. En dat in balans met de groene kwaliteiten van de regio Arnhem-Nijmegen.


Verantwoording en belangrijke documenten

De documenten waarin de Groene Metropoolregio verantwoording aflegt, verslag doet van haar werkzaamheden en andere belangrijke stukken, zijn te vinden in de kennisbank.

Naar de verantwoordingsdocumenten in de kennisbank

Op de hoogte blijven

Social media
Het meest actuele nieuws? Uiteraard staat het laatste nieuws op onze website. Maar we zijn ook actief op social media. Volg ons op LinkedIn en Twitter.

Nieuwsbrieven
Zeker tien keer per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief van de Groene Metropoolregio. In deze nieuwsbrief staan berichten over actuele zaken vanuit de opgaven en de regionale samenwerking tussen de achttien gemeenten. Er verschijnt ook regelmatig een nieuwsbrief met Europees nieuws, Brussels Lof.

Aanmelden en teruglezen nieuwsbrieven