Actueel

Kwartaalberichten

  • Actueel
  • Kwartaalberichten van de GMR
Datum: 17 augustus 2022

Rapportages van de Groene Metropoolregio


Vanaf begin dit jaar maken we elk kwartaal een rapportage. Daarin staan de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen binnen de vijf opgaven. Deze kwartaalberichten verschijnen aan het einde van de eerste maand van een nieuw kwartaal. U vindt de kwartaalberichten in onze kennisbank.

Het eerste kwartaalbericht verscheen in eind april, tweede kwartaalbericht in juli; het eerstvolgende kwartaalbericht komt eind oktober uit.
De eerste financiƫle tussenrapportage, met een vooruitblik naar de tweede helft van 2022, presenteren we in september.