Projecten

Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

De Woondeal regio Arnhem-Nijmegen omvat een langjarige samenwerking tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen zoals beleggers, (bouw)ontwikkelaars, vervoersmaatschappijen en zorgverlening. Op 4 maart 2020 hebben de regio Arnhem-Nijmegen, de steden Arnhem en Nijmegen, de provincie Gelderland en de Rijksoverheid de Woondeal gesloten.

De doelstelling

Het doel van de Woondeal is het woningtekort in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen terug te dringen. Dit kan door het structureel verbeteren van de woningbouwproductie, het functioneren van de woningmarkt en de leefbaarheid in deze groene en inclusieve regio.

Afspraken in de Woondeal

In de Woondeal zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:

  • Tot 2025 realiseren we 20.000 woningen. Dit zijn er 5.000 meer dan gepland. Er zijn verschillende locaties aangewezen om deze versnelling te realiseren.
  • 50% van de woningen behoort te vallen in het betaalbare segment.
  • Partijen spannen zich in voor minimaal 25% circulaire bouw in nieuwe woningbouwplannen. Vanaf 2030 wil de regio minimaal 50% circulaire bouw ontwikkelen.
  • We gaan (flexibele en tijdelijke) woningen versneld realiseren.
  • Woningcorporaties krijgen meer experimenteerruimte om bijvoorbeeld te werken aan de energietransitie voor particulier bezit en leefbaarheid in de wijk.
  • Voor de start van de uitvoering is 1 miljoen euro beschikbaar (750.000 euro van de Rijksoverheid en 250.000 euro van de provincie Gelderland).

Alle afspraken zijn te vinden in de samenwerkingsagenda. Hoe we deze afspraken gaan uitvoeren, leest u in het uitvoeringsplan. Onze voortgang vindt u in de halfjaarlijkse voortgangsrapportage.

De Woondeal in 75 seconden

Meestgestelde vragen en antwoorden

Heeft u een vraag over de Woondeal? Bekijk dan eens onze Q&A. Hierin staan de meestgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via groene-groeiregio@groenemetropoolregio.nl

Matthijs Lenis
Vragen of meer informatie? Matthijs Lenis |
matthijs.lenis@groenemetropoolregio.nl |

Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven