Binnenkant tuinderskas

Opgave

Productieve regio

De ambitie van de opgave Productieve regio is het aanjagen van de economie en forse banengroei mét verbetering van leefbaarheid. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen zet op de korte termijn krachtig in op het ondersteunen van het bedrijfsleven voor herstel na de coronacrisis.

Over vijf jaar:

Is het mkb de crisis te boven. Innovatief vermogen, positie en productiviteit van ons bedrijfsleven zijn versterkt. De werkgelegenheid is gestegen, er is passend werk voor iedereen en we hebben externe gelden binnengehaald en geïnvesteerd in onze economie.

Benutten van economische potentie

De regio Arnhem-Nijmegen kent veel innovatiekracht en de vestigingskwaliteit van onze werklocaties scoort boven het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd zien we de opgave om kwaliteiten van onze regio steviger te profileren en de economische potentie beter te benutten.

Aantrekkelijke regio

We versterken innovatiekracht met onze inzet voor de clusters Energy, Health & Hightech en de cross-over met Food. Dit legt de basis voor een stevige (inter)nationale positie en voor productiviteit van toonaangevende bedrijven. Ons sterke economische profiel zorgt ervoor dat de regio Arnhem-Nijmegen nog aantrekkelijker wordt voor talenten. De ambitie is het faciliteren van groei en het aanjagen van een forse banengroei.

Vijf speerpunten

De regionale agenda voor de Productieve regio bestaat uit vijf speerpunten:

  1. Stimuleren ondernemerschap in het mkb
  2. Human Capital: onderwijs en arbeidsmarkt
  3. Doorontwikkeling van (inter)nationale clusters
  4. Versterking van duurzame logistiek
  5. Toekomstbestendige werklocaties

Energie naar een hoger niveau

Connectr zorgt voor de groei van het energy cluster in de regio Arnhem-Nijmegen. In de video hieronder vertelt Connectr-directeur Jeroen Herremans hoe het initiatief bijdraagt aan een duurzamere en economisch sterkere regio.

Bestuurlijk opdrachtgever

Nick Derks
Nick Derks Wethouder

Opgavemanager

Jolanda van Rensch 06 - 26 30 26 92 E-mail Jolanda
Jolanda van Rensch

Procesondersteuner

Helen Lintsen 06 - 10 24 11 74 E-mail Helen
Helen 0969
Koers Economie van de Toekomst Het koersdocument ‘Economie van de Toekomst’ gaat in op belangrijke vragen. Waar willen we ons de komende jaren nu echt hard voor maken? Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waarmee we aan de slag willen om te komen tot een toekomstbestendige economie? Er zijn een zevental lijnen ontwikkeld die richting geven. Koers Economie Van De Toekomst

Gerelateerde projecten


Gerelateerd nieuws