Projecten

Stimuleren ondernemerschap in het mkb

  • Projecten
  • Stimuleren ondernemerschap in het mkb

Een ondernemer heeft in iedere fase van het ondernemerschap andere behoeften en vragen. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wil ondernemers in deze fases ondersteunen om zo de economische ontwikkeling in de regio te stimuleren. Het mkb heeft een enorme innovatiekracht, verbetert de regionale aantrekkelijkheid en zorgt bovendien voor een brede welvaart en werkgelegenheid onder inwoners. Ondanks deze sleutelrol in onze economie, krijgen ondernemers in iedere fase te maken met uitdagingen. De Groene Metropoolregio helpt het mkb hiermee.

Onze missie:

"Voor iedere levensfase van een mkb’er in de regio programma’s inventariseren, verbinden, ontwikkelen en ontsluiten"

Levensfases van een ondernemer

De ondernemersreis van een mkb’er is onder te verdelen in zes levensfases:

  • Idee-/ planfase
  • Startfase
  • Vroege groeifase
  • Groeifase
  • Volwassenheidsfase
  • Neergang- of doorstartfase

Programma's

In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen zijn tal van goede initiatieven om ondernemerschap te stimuleren; de Groene Metropoolregio wil hierin een verbindende rol spelen en ondernemers in iedere fase van de ondernemersreis ondersteunen met verschillende programma’s.

Startersprogramma
Beginnen met ondernemen is de eerste stap; vervolgens ligt de focus onder andere op het vinden van nieuwe klanten, het verbeteren van de naamsbekendheid en misschien zelfs het aannemen van personeel. De Groene Metropoolregio wil voorzieningen voor starters inzichtelijk maken, potentiële ondernemers motiveren om de stap te wagen en het slagingspercentage van starters verhogen.

Financieringslandschap tot 1 miljoen
Het vinden van kapitaal is vaak doorslaggevend voor het succes van bedrijven. Om mkb'ers te helpen met de financiering van hun onderneming, startte de Groene Metropoolregio een onderzoek naar het financieringslandschap. Het doel is om de verschillende financieringsmiddelen beter inzichtelijk te maken voor regionale mkb-ondernemers. 

Lees meer over het financieringslandschap tot 1 miljoen

Digitalisering 
Het digitale tijdperk is distributief en heeft veel invloed op bijna iedere onderneming. Ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie, internet of ICT vormen een kans en bedreiging tegelijkertijd. Maar hoe past u zich aan wanneer de ontwikkelingen zich in hoog tempo opvolgen? Om ondernemers te helpen met deze uitdaging ontwikkelde de Groene Metropoolregio, in samenwerking met andere regionale partners, 'Sm@art together'; een programma dat zich richt op de digitale kansen voor ondernemers.

Lees meer over Sm@rt together

Evenementen
Naast de verschillende programma's organiseert de Groene Metropoolregio evenementen waar mkb'ers van harte welkom zijn. Schrijf u in voor de nieuwsbrief en houd de website in de gaten voor andere evenementen. 

Naast de diverse programma's werken we actief samen met organisaties als VNO-NCW, OostNL en The Economic Board. Gerelateerde opgaven