2022 12 20 08H35 16

Projecten

Economie van de toekomst | De weg naar 2040

Economie van de toekomst

‘Hoe ziet de economie eruit in 2040?’ Die vraag staat centraal in het onderzoek ‘Economie van de Toekomst’. Met dit onderzoek krijgen we inzicht in de lange termijnontwikkelingen voor onze regio. Op wat voor manier zorgen we voor een goede balans tussen arbeidsplaatsen en woningen? Hoe delen we de beperkte beschikbare ruimte op een slimme manier in? En met welke middelen geven we invulling aan een duurzamere economie?

Onderzoek voor betere keuzes naar de toekomst

Dit onderzoek biedt inzicht in de economie van de toekomst en vormen een stappenplan voor de keuzes richting 2040. In het team zijn partijen uit de regio aangesloten die hun invulling, input en ideeën aandragen voor een toekomstbestendige economie. De onderzoeksresultaten geven koers aan de regionale agenda.

Leidende principes

Een toekomstbestendige economie voldoet aan principes die passen bij de regio. Voor dit onderzoek gebruiken we daarom zes leidende principes:

  1. Focus op regionale topsectoren health, hightech en energy
  2. Een economie die voor het grootste deel circulair is
  3. Een regionale economie draagt zoveel mogelijk bij aan een brede regiowelvaart
  4. Wonen en werken is in een goede balans
  5. Een slimme indeling van ruimte en arbeid
  6. Bevordering van een optimale arbeidsmarkt

Marcel Michon over dit onderzoek 

Dit onderzoek wordt deels uitgevoerd door Buck Consultants International. Marcel Michon, Managing Partner bij Buck Consultants International, vertelt meer over dit onderzoek. 

"'Dé groene metropoolregio van Nederland', 'dé (inter)nationale circulaire topregio 2050' en 'dé ontspannen groeiregio in balans'. Een greep uit de hoge ambities van de nog jonge Groene Metropoolregio, waarmee 18 gemeenten samen aan de slag gaan met belangrijke en urgente maatschappelijke opgaven.

Het blijft lastig om in de toekomst te kijken en scenariodenken helpt hierbij: Wie willen we zijn? Wat voor een type regio? En welk type werkgelegenheid hoort hierbij? Dat waren vragen waarmee we als Buck Consultants International op pad werden gestuurd. Dit tegen een achtergrond van een groene metropool met 800.000 inwoners en 500.000 banen met veel plannen en kansen, maar ook met knelpunten als arbeidsmarktvraagstukken, gebrek aan ruimte, een te hoge uitgaande pendel en, misschien nog wel belangrijker, een gebrek aan zichtbaarheid.

We hebben de regio in economisch opzicht op de kaart gezet. Een prachtige regio met veel topsectoren en ook een belangrijke mkb-gedreven economie met veel ondersteunende dienstverlening. De vele kennisinstellingen op alle niveaus, de twee groeiende steden en nabijgelegen gemeenten bieden volop kansen. We verwachten groei in werkgelegenheid en toegevoegde waarde, maar de economie kost ook geld, aandacht en ruimte. Ruimte die schaars is en maar één keer kan worden benut.  

Naast het neerzetten van een toekomst is het vooral belangrijk om draagvlak voor de koers te krijgen en te houden. De bereidheid van bestuurders en ambtenaren om mee te werken was inspirerend en heeft geleid tot een strategisch document en een duidelijke vraag aan de samenstellers van de verstedelijkingsvisie. Neem ons mee, werk samen en geef ruimte aan economie."

Vervolg

Eind 2022 overlegden de bestuurders over de grootste uitdagingen. Om te zorgen voor een realistisch en uitvoerbaar beleid, is er een nauwe betrokkenheid nodig met regionale stakeholders. In de eerste helft van 2023 wordt het besluitvormingsproces gestart. Uiteindelijk zorgen de uitkomsten van dit onderzoek en de besluiten voor het nemen van toekomstbestendige beslissingen.

Animatievideo economie van de toekomst

Bekijk ook de onderstaande animatievideo voor meer informatie over dit onderzoek.  

 


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven