Startpagina voor raadsleden, commissieleden en collegeleden

 • Over ons
 • Startpagina raads-, commissie- en collegeleden

Deze pagina is speciaal voor nieuwe gemeenteraadsleden, commissieleden en bestuurders in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Wij heten u van harte welkom, feliciteren u met uw beëdiging en wij wensen u veel succes en plezier in uw functie.

Op 7 april 2022 vond de eerste raadsontmoeting binnen de Groene Metropoolregio plaats. U kunt deze raadsontmoeting terugkijken en de presentaties inzien. Op 2 juni vond een regionale consulterende bijeenkomst plaats. Lees er meer over in de uitnodiging en kijk in de agenda voor de bijbehorende stukken.
Ontmoeting is een basisprincipe bij de regionale samenwerking.

naar bijeenkomsten en evenementen

Op de pagina Over de Groene Metropoolregio vindt u uitgebreide basisinformatie over onze regio en samenwerking.

over ons

Tot de basisinformatie behoort de inhoudelijke regionale agenda. Deze agenda en documenten waarin wij verantwoording afleggen, verslag doen van onze werkzaamheden en andere belangrijke stukken, zijn te vinden in de kennisbank.

naar de kennisbank

U vindt hieronder meer informatie over:


Onze vijf opgaven

Voor achttien regiogemeenten werken we aan vijf opgaven. Iedere gemeente beslist zelf over deelname aan de opgaven, de beschikbare middelen en het mandaat dat aan de uitvoering ervan wordt meegegeven.

Verbonden regio (mobiliteit en bereikbaarheid)
Over vijf jaar kan iedereen snel, comfortabel, veilig, schoon en betrouwbaar reizen. We bieden duurzame oplossingen voor een robuust en veilig wegennet, betrouwbaar spoor, hoogwaardig openbaar vervoer voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk.

Productieve regio (economie en arbeidsmarkt)
Over vijf jaar is het MKB de coronacrisis te boven. Het innovatief vermogen en de positie van bedrijven is versterkt en de productiviteit van bedrijven is toegenomen. De werkgelegenheid is gestegen. Er is een arbeidsmarkt die is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en met externe gelden investeren we in onze economie.

Circulaire regio (circulariteit, duurzaamheid, klimaat en energie)
Over vijf jaar is onze positie als circulaire topregio versterkt
en zijn we internationaal zichtbaar. We hebben de benodigdheden ontwikkeld om zuiniger en slimmer om te gaan met energie, grondstoffen en producten.

Ontspannen regio (leefbaarheid, natuur & landschap, cultuur en erfgoed)
Over vijf jaar hebben we een goede balans tussen groei en kwaliteit van leven door onze inzet op duurzaam toerisme, goede voorzieningen in centra voor inwoners en bezoekers, een sterke culturele infrastructuur en versterking van natuur, landschap en erfgoed.

Groene groeiregio (woningbouw en leefomgeving)
Over vijf jaar regisseren wij, samen met de gemeenten, de groei in onze regio. Op zo’n manier dat we de balans tussen stedelijke ontwikkeling, natuur en landschap, economische groei, goede bereikbaarheid en de ontspannen leefkwaliteit behouden en verbeteren.

Lobby voor de 5 opgaven (public affairs)
Versterken van positionering, profilering en lobby van de regio:

 • Den Haag
  Vergroten zichtbaarheid en verhogen actieve Rijkssteun.
  Lobbydoelen:
  1. Betaalbaar wonen in een groene omgeving (Verstedelijkingsakkoord).
  2. Meer woningen vraagt meer landschap.
  3. Op grote schaal circulair bouwen.
  4. 100.000 nieuwe inwoners vraagt om slimmere mobiliteit (spoorcorridor en hubs)
  5. Energy: decentrale energiesystemen en innovatievermogen (Connectr)
  6. Health & Hightech: campus- en clusterfaciliteiten voor innovatievermogen gezondheid en artificial intelligence
 • Brussel
  Samenwerking en funding op Europese thema’s: Energy, Mobility, Circular en Health & Hightech.
 • Duitsland
  (Euregionale) projecten en partnerschappen, zoals internationaal spoor/euregionaalmobiliteitsplan, ontwikkeling van samenwerking op energie, circulariteit en een grensoverschrijdend groen-blauw raamwerk.

Mogelijke deelname aan de regioagendacommissie

De regioagendacommissie (RAC) is een adviescommissie voor het algemeen bestuur. De regioagendacommissie bestaat uit raadsleden uit de achttien gemeenten.
Heeft u interesse om deel uit te maken van de regioagendacommissie? Neem dan contact op met uw eigen griffier.

Webinars actuele items

Hier kunt u een aantal webinars van actuele items terugkijken.
Webinar groen-blauw raamwerk en conceptueel/circulair bouwen - opname Regio Overleg(t):

Webinar Verstedelijkingsstrategie, opname Regio overleg(t):

Webinar Gebiedsuitwerkingen, opname Regio overleg(t):