Bijeenkomsten en evenementen

Ontmoeting is een belangrijk thema bij de regionale samenwerking. Sterker nog, het is een basisprincipe. In de Agenda staan de geplande bijeenkomsten, evenementen en vergaderingen van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Overlegstructuur

De bestuurlijke en ambtelijke organisatie en overlegstructuur ziet er als volgt uit:
Iedere opgave heeft weer, via de bestuurlijke en ambtelijke opgaveteams, een eigen overlegstructuur.

Raadsontmoetingen

Er zijn minimaal twee raadsontmoetingen per jaar. Tijdens deze ontmoetingen krijgen deelnemers onder andere informatie over de stand van zaken van de opgaven en ontwikkelingen. Soms wordt de mening van raadsleden gepeild. Er kunnen ook uitspraken (‘resoluties’) worden aangenomen, waarin wordt opgeroepen om een bepaalde aanpassing in een voorstel op te nemen voor het naar de gemeenteraden gaat. Deze uitspraken zijn niet bindend, maar worden door het regiobestuur wel als zwaarwegend advies in de afwegingen meegenomen. Ze kunnen ook meewegen in de besluitvorming van de individuele raden verder in het proces.

Regiocongres

Jaarlijks is er hét regiocongres voor iedereen die betrokken is bij de Groene Metropoolregio. We kijken dan vooruit naar de opgaven en uitdagingen en kijken terug op de behaalde resultaten.
De eerste editie van het regiocongres Groei in balans was op 10 juli 2022. Op 10 februari 2023 werd Kracht in de regio georganiseerd. Op 2 februari 2024 vond 50 tinten grijs plaats.

Hier ziet u de aankondigingen en aftermovies:

 

Regio Overleg(t)

De Regio Overleg(t)-dagen zijn belangrijke vergader- en netwerkmomenten voor collegeleden en gemeentesecretarissen. Een van de achttien gemeenten is die dag gastheer. Op basis van hun portefeuille krijgen bestuurders een uitnodiging voor specifieke bijeenkomsten op die dag. Alle bestuurders zijn welkom om aan te sluiten bij alle thema’s van die dag. En de gemeentesecretarissen zijn van harte welkom tijdens de Regio Overleg(t).
De bestuurders kunnen rondom deze overleggen en tijdens de lunch bijpraten, zaken uitwisselen en afstemmen met hun collega-bestuurders. Ook is er ruimte waar zij kunnen werken tussen de bijeenkomsten door.

In de kennisbank staan de terugkoppelingen van Regio Overleg(t) vanaf halfweg 2023.
Sfeerimpressies t/m halverwege 2023 zijn hier te vinden:

 

Regio Ontmoet

Regio Ontmoet is een ontmoetingsmoment voor collegeleden, inclusief gemeentesecretarissen. Tijdens deze bijeenkomsten is aandacht voor netwerken en kennisdelen, naast het bijpraten over de opgaven en de voorbereiding van de regionale agenda.

Regioreis

Het is een jarenlange traditie binnen de regio Arnhem-Nijmegen dat bestuurders - collegeleden en gemeentesecretarissen - en externe relaties  op reis gaan. De regio organiseert deze meerdaagse regioreis. Juli 2022 ging de regioreis naar Den Haag/Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Mei 2023 was de regioreis naar Ruhr & Rhein.

Regiosafari

Colleges van één of meerdere gemeenten nodigen de andere colleges uit de regio Arnhem-Nijmegen uit om op bezoek te komen. Tijdens een afwisselend programma van een dagdeel wordt kennisgemaakt met interessante locaties, projecten en/of best practices. Daarnaast biedt het (nieuwe) bestuurders andere inzichten of inspiratie. Een fietstocht, rondreis met de bus, bedrijfsbezoek(en) over een bepaald thema kunnen ingrediënten zijn voor een afwisselend programma van een regiosafari. En dat kan over de eigen gemeentegrens heen gaan. Zo ging een regiosafari door de gemeenten Heumen en Berg en Dal.
Collegeleden of regiocoördinatoren die een regiosafari willen organiseren, kunnen dit per mail doorgeven. Wij ondersteunen en coördineren graag.

Vergaderingen

Het algemeen en dagelijks bestuur, de netwerkdirectie, regioagendacommissie en regiocoördinatorenoverleg komen via een vast ritme bij elkaar.
Het algemeen bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn op locatie in een regiogemeente. De vergaderingen zijn openbaar en te volgen of terug te kijken via een livestream.

Op bezoek

Het regiobureau gaat regelmatig op bezoek en/of schuift aan bij colleges van B&W van de gemeenten. Na de collegevergadering worden dan in een informele setting regionale zaken besproken. We horen dan van gemeenten wat er speelt en hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en tegelijkertijd kunnen we bijpraten over bepaalde dossiers. Zo houden we goede aansluiting op gemeenten en vice versa.