Houten Woningen In Nijmegen

Opgave

Circulaire regio

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wil toonaangevend worden in circulair denken en duurzaam handelen, in Nederland én Europa. Die ambitie vraagt om inzet van bedrijven, inwoners, maatschappelijke organisaties, de gemeenten en vele andere overheidsorganisaties. We bouwen voort op de eerdere verkiezing tot ‘circulaire topregio’, tot ‘Green Capital of Europe’ en op de ambities verwoord in ons bod voor de Nationale Omgevingsvisie ‘Naar een Groene Metropoolregio’.

Over vijf jaar:

We ontwikkelen slagkracht om zuiniger en slimmer om te gaan met grondstoffen en producten. Daarmee maken we onze regio toekomstbestendig en versterken we onze positie als circulaire topregio met internationale zichtbaarheid.

Circulaire economie

In een circulaire economie verliezen grondstoffen, onderdelen en producten zo min mogelijk hun waarde en worden hernieuwbare bronnen gebruikt. Met de opgave Circulaire regio minimaliseren we straks het grondstoffengebruik in de regio Arnhem-Nijmegen. Ook maximaliseren we het hergebruik van producten en materialen. Daarnaast recyclen we grondstoffen zoveel mogelijk.

Duurzame domeinen

Onze focus ligt op vier domeinen: duurzame verstedelijking, grondstoffen- en afvalketens, klimaatbestendig groen en water, en de energietransitie. Voor elk domein hebben we een speerpunt benoemd.

De regionale agenda voor de Circulaire regio bestaat uit vier speerpunten:

  1. Circulaire bouw en infrastructuur
  2. Circulaire economie: grondstoffen en ketens
  3. Water en klimaatadaptatie
  4. Transitie naar duurzame energie

Samen circulair

In de opgave Circulaire regio breiden we projecten uit naar regionaal niveau en voeren we samen met gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven onderzoek uit. Ook wisselen we kennis en ervaring uit en benutten we onze gezamenlijke inkoopkracht. Daarnaast zoeken we matches met Europese, nationale en bovenregionale programma’s. Bovendien biedt Circulaire regio grote kansen voor nieuwe werkgelegenheid voor praktisch en technisch geschoolden.

Meer circulaire impact

We starten niet vanaf nul. In onze regio draaien al veel succesvolle circulaire projecten waaraan veel gemeenten meedoen. We kopen samen met gemeenten duurzame energie in en hebben samen met gemeenten en de provincie het eerste bod voor de Regionale Energiestrategie opgesteld. Ook realiseren we samen het Uitvoeringsprogramma Circulaire Grond-, Weg- en Waterbouw. Door deze projecten onder de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen te brengen, voeren we deze efficiënter uit, voorzien we ze makkelijker van cofinanciering en realiseren we meer circulaire impact.

Circulaire innovaties

Afval hergebruiken is een belangrijk onderdeel van circulariteit. Bij ARN weten ze daar alles van. ARN is het eerste afvalverwerkingsbedrijf in Nederland dat luiers recyclet. In onderstaande video vertelt directeur Rutger-Jan Pessers alles over hun bijdrage aan de Circulaire regio.

 

 

Bestuurlijk opdrachtgever

Tobias van Elferen
Foto Wethouder Tobias Van Elferen

Opgavemanager

Michiel Hustinx E-mail Michiel
Michiel Hustinx (1)

Procesondersteuner

Eline Bijl E-mail Eline
Eline Bijl
Regionale Energiestrategie Kijk door de tijdlijn heen en vindt de mijlpalen voor de RES óf kijk hoe jij kan bijdragen aan de energietransitie in de regio. Klik hier

Gerelateerde projecten


Gerelateerd nieuws