Arriva trein op station Westervoort

Opgave

Verbonden regio

Duurzame mobiliteit is onmisbaar voor een regio die een goede economie en prettig wonen nastreeft. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gaat daarom voor snel, comfortabel, veilig en schoon reizen. We zien het als onze opgave om duurzame oplossingen te bieden voor een robuust wegennet, betrouwbaar spoor, hoogwaardig ov voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk.

Over vijf jaar:

Is het mogelijk dat wij snel, comfortabel, veilig, schoon en betrouwbaar reizen. Dat is het devies. We bieden duurzame oplossingen voor een robuust wegennet, betrouwbaar spoor, hoogwaardig openbaar vervoer voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk.

Strategisch sterke regio

Onze regio heeft een strategische positie in de mobiliteit tussen de Randstad en het Ruhrgebied en binnen Nederland zelf. We willen deze strategische positie nog beter benutten op een duurzame en schone manier. Ook willen we de bereikbaarheid, verbondenheid en leefbaarheid in de regio optimaliseren.

Optimale bereikbaarheid en leefbaarheid

De regio krijgt er tienduizenden woningen bij in de komende jaren. Daardoor groeit ook de mobiliteit: meer reizigers en meer goederen. Hierdoor komt het mobiliteitsnetwerk, waaronder de wegen en het spoor, steeds meer onder druk te staan. Met de opgave Verbonden regio willen we de strategische positie beter benutten, de kwaliteit van leven in de regio verbeteren én de bereikbaarheid van de regio optimaliseren.

De regionale agenda voor de Verbonden regio bestaat uit vijf speerpunten:

  1. Gebiedsgerichte corridoraanpak
  2. Regionaal (snel)fietsnetwerk
  3. Mobiliteitshubs en knooppunten
  4. Gedragsaanpak duurzame mobiliteit
  5. Verkeersveiligheid

Contactpersoon

opgavemanager
Johan Leferink | 06 52 80 21 70
j.leferink@regioan.nl |
Johan Leferink

Procesondersteuner

Helen Lintsen
h.lintsen@lingewaard.nl
06 25 33 39 08

Gerelateerd nieuws