Actueel

Eerste raadsontmoeting Groene Metropoolregio in Arnhem

  • Actueel
  • Eerste raadsontmoeting Groene Metropoolregio in Arnhem
Datum: 07 april 2022

Op 7 april was de eerste raadsontmoeting van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. In de raadzaal van gemeente Arnhem is kennisgemaakt met een groep van 40 raadsleden. Via de livestream volgden 16 mensen de bijeenkomst. 

Onder leiding van burgemeesters Hoytink-Roubos (Overbetuwe) en Minses (Heumen) werd er aan de hand van een aantal Mentimeter-vragen gesproken over het belang van regionaal samenwerken. Samen sterker staan bij de complexe, gemeente-overstijgende opgaven was voor de aanwezige raadsleden de belangrijkste reden voor regionale samenwerking. Innovaties versnellen en kennis delen werd ook veel genoemd.
Menti-meter uitslag Wat is het belang van regionaal samenwerken?

Wonen, duurzaamheid en landschap werden het meest genoemd als belangrijke thema’s om op samen te werken. Tot slot is er uitgewisseld hoe de raadsleden het beste betrokken kunnen worden bij de Groene Metropoolregio. Waardevolle tips die we meenemen om de samenwerking in deze raadsperiode verder te ontwikkelen. 

De vicevoorzitter van de Groene Metropoolregio, burgemeester Van Riswijk (Zevenaar), heeft de raadsleden uitgelegd hoe de Groene Metropoolregio in elkaar zit. Namens The Economic Board verzorgden de nieuwe interim-directeur Rijn Platteel en boardlid Rob Verhofstad een presentatie.  

Tijdens de bijeenkomst is de startpagina voor nieuwe raads-, commissie-, en collegeleden gelanceerd. Op deze pagina is alle basisinformatie over de Groene Metropoolregio te vinden. Daarnaast kunnen webinars over belangrijke thema’s via deze pagina worden teruggekeken. De presentaties van de raadsontmoeting en de complete uitkomsten van de Mentimeter zijn toegevoegd aan deze startpagina. 

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.
Dank aan alle bestuurders voor hun inhoudelijke bijdrage en aan alle aanwezigen voor hun input en betrokkenheid. 
 

De volgende raadsontmoeting organiseren we op 19 september 2022.