Mensen aan het hardlopen voor kerkje

Opgave

Ontspannen regio

Binnen de opgave Ontspannen regio werken we aan een goede balans tussen groei in verstedelijking, mobiliteit en economie én leefbaarheid en levendigheid aan de andere kant. Als Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen zetten we in op een vitale sector voor recreatie en toerisme. Ook werken we aan complete voorzieningennetwerken in centra, en versterken we onze waardevolle natuur, landschap, cultureel erfgoed en culturele infrastructuur.

Over vijf jaar:

Is het ons gelukt om een goede balans te bereiken tussen groei en leefbaarheid. Door onze inzet op duurzaam toerisme, complete voorzieningen in centra, een sterke culturele infrastructuur en versterking van natuur, landschap en cultureel erfgoed.

Fijn wonen, werken en recreëren

Cultuur en recreatie dragen bij aan bruisende binnensteden en levendige kernen. In combinatie met de prachtige natuur en het landschap, maakt dit de regio Arnhem-Nijmegen een fijne plek om te wonen, werken en te bezoeken. Dat zorgt voor inkomsten en werkgelegenheid in de regio. Cultuur draagt bij aan het sociale klimaat en de leefbaarheid van de regio.  

Functies combineren

Tegelijkertijd kunnen verschillende functies in een gebied met elkaar botsen. Doordat ze allemaal een claim leggen op de beperkte ruimte die er is. Binnen de opgave Ontspannen regio zoeken we daarom naar combinaties van functies. En maken we keuzes voor het behouden en versterken van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed.

Contactpersoon

opgavemanager
Mariken Prüst | 06 52 80 21 35
m.prust@regioan.nl |
Mariken Prust

Procesondersteuner

Maaike Mulder
maaike.mulder@connectie.nl
06 20 09 09 02