Opgave

Ontspannen regio

Binnen de opgave Ontspannen regio werken we aan een goede balans tussen groei in verstedelijking, mobiliteit en economie én leefbaarheid en levendigheid aan de andere kant. Als Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen zetten we in op een vitale sector voor recreatie en toerisme. Ook werken we aan complete voorzieningennetwerken in centra, en versterken we onze waardevolle natuur, landschap, cultureel erfgoed en culturele infrastructuur.

Over vijf jaar:

Is het ons gelukt om een goede balans te bereiken tussen groei en leefbaarheid. Door onze inzet op duurzaam toerisme, complete voorzieningen in centra, een sterke culturele infrastructuur en versterking van natuur, landschap en cultureel erfgoed.

Fijn wonen, werken en recreëren

Cultuur en recreatie dragen bij aan bruisende binnensteden en levendige kernen. In combinatie met de prachtige natuur en het landschap, maakt dit de regio Arnhem-Nijmegen een fijne plek om te wonen, werken en te bezoeken. Dat zorgt voor inkomsten en werkgelegenheid in de regio. Cultuur draagt bij aan het sociale klimaat en de leefbaarheid van de regio.  

Functies combineren

Tegelijkertijd kunnen verschillende functies in een gebied met elkaar botsen. Doordat ze allemaal een claim leggen op de beperkte ruimte die er is. Binnen de opgave Ontspannen regio zoeken we daarom naar combinaties van functies. En maken we keuzes voor het behouden en versterken van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed.

Duurzaam toerisme

Onze regio barst van de mooie plekken om te bezoeken. Veel toeristen komen naar de bekendste plekken, met grote drukte als gevolg. Binnen de opgave Ontspannen regio zetten we dan ook in op het verkrijgen van inzicht in bezoekersdrukte en maatregelen om bezoekers beter te spreiden over de regio. In deze video het verhaal van Erik de Gans, toeristisch adviseur en voormalig directeur VVV Nijmegen en Arnhem.

 

 

Bestuurlijk opdrachtgever

Agnes Schaap

opgavemanager

opgavemanager
Mariken Prüst 06 26348974 E-mail Mariken

Procesondersteuner

Ramona Wolsink Ramona 06 25776363 - Jennifer (tijdelijk) 06 25159602 E-mail Ramona
Blogs van de vergaderingen van het Bestuurlijk Opgaveteam 26 januari 2022 3 februari 2022


Gerelateerd nieuws