Kennisbank

Woo (Wet open overheid)

De Wet open overheid (Woo) bepaalt dat informatie van de overheid zoveel mogelijk openbaar moet zijn. Als u informatie of documenten wilt opvragen die de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dan kunt u hiervoor een Woo-verzoek indienen.

Hier vindt u de Woo verzoeken die zijn ingediend en het besluit. 

- Woo verzoek XXL en locatiekeuzes

- Besluit Woo verzoek XXL en locatieskeuzes

- Bijlagen