Actueel

Blog Bestuurlijk opgaveteam Verbonden regio 26 januari 2022

  • Actueel
  • Blog Bestuurlijk opgaveteam Verbonden regio 26 januari 2022
Datum: 26 januari 2022

Roeland van der Zee, bestuurlijk eigenaar en wethouder gemeente Arnhem, geeft een update over wat er is besproken tijdens het Bestuurlijk Opgaveteam.

Fiets

In september 2020 heeft de kopgroep Fiets de bestuurlijke opdracht gekregen om aan een nieuwe, Meerjarige Regioagenda Fiets (MRF) te werken. Het doel was om een meerjarig perspectief te creëren van onze fietsambitie door alle concrete regionale fietsprojecten om fietsinfrastructuur te verbeteren te agenderen en te prioriteren en gefinancierd te krijgen. Een belangrijke aanleiding om aan de MRF te werken was de eis van de Provincie om projecten voortaan ‘regionaal te prioriteren’. Wij hebben alle gevraagde documenten in september 2021 opgeleverd aan provincie Gelderland en meermalen pro actief overleg gevoerd.

Echter, op dit moment blijkt het argument ‘regionale instemming’ niet meer gehanteerd te worden door de provincie, ook omdat andere Gelderse regio’s nog niet zover zijn. We hebben afgesproken om een brief te sturen naar gedeputeerde staten om op korte termijn in gesprek te gaan over de fietsinvesteringen, de relatie met het bestuursakkoord/investeringsagenda en de verstedelijkingsstrategie. 

Position Paper Logistiek

Afgelopen maanden is de HAN gezamenlijk met verschillende partners bezig geweest om een position paper logistiek te schrijven. Tijdens het bestuurlijk overleg hebben we gesproken over de acties die wij vanuit de Verbonden Regio zouden kunnen oppakken en waar we nog kansen zien. Naar voren is gekomen dat we ook het gesprek aan moeten gaan met de grote logistieke bedrijven in onze regio om te kijken waar we elkaar kunnen versterken. De scheepvaart binnen onze regio is een belangrijk thema die bij het onderwerp meegenomen moet worden. Tijdens regio overleg in maart wordt verder gesproken over logistiek in de regionale agenda 2023 – 2025 met alle bestuurders.

Verantwoording 2021

Het BOT is akkoord gegaan met de inhoudelijke en de voorlopige financiële verantwoording vanuit de Verbonden Regio over de activiteiten 2021. De definitieve financiële verantwoording zal via de jaarrekening van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen lopen.