Actueel

Algemeen bestuur stelt regionale agenda 2022 vast

  • Actueel
  • Algemeen bestuur stelt regionale agenda 2022 vast
Datum: 17 september 2021

Op 15 september 2021 heeft het algemeen bestuur de regionale agenda 2022 van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vastgesteld. De agenda maakt helder wat we over vijf jaar willen bereiken en maakt dit concreet voor 2022. Met onze achttien gemeenten gaan we samenwerken aan de koers van onze regio: een vitale en ontspannen leefomgeving die veerkrachtig is als het om klimaat en energie gaat en waarin we breed inzetten op een circulaire economie.

De regionale agenda is een verfijning van de concept-agenda die in april 2021 aan de achttien gemeenten is aangeboden. Alle gemeenten hebben hierna serieus werk gemaakt van de consultatieronde. Dit is een intensief traject geweest. De ontvangen reacties hebben geleid tot deze aangescherpte, verbeterde en gedragen agenda.

Verdere proces
De regionale agenda is nu onderweg naar de gemeenten met de vraag in te tekenen op de vijf integrale opgaven. De gemeenteraden nemen hiertoe in de komende maanden een besluit zodat de colleges uiterlijk begin december, in opdracht van de gemeenteraad, de (vijf) opgaveovereenkomsten kunnen tekenen. Gelet op de ontvangen reacties heeft het bestuur er alle vertrouwen in dat alle gemeenten de schouders onder de opgaven gaan zetten. De vastgestelde agenda 2022 is, na het tussenjaar 2021, daarmee het inhoudelijk kompas om de ambities van onze samenwerking in de komende jaren, samen met onze partners, te bereiken.

Download hieronder de stukken:

Regionale agenda 2022 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Opgave-overeenkomst Verbonden regio

Opgave-overeenkomst Productieve regio

Opgave-overeenkomst Circulaire regio

Opgave-overeenkomst Ontspannen regio

Opgave-overeenkomst Groene groeiregio