Visie

De basis voor de samenwerking is een gezamenlijk gedragen visie onder de naam Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. In deze visie kiezen de gemeenten voor een balans tussen groei en leefkwaliteit. De regio manifesteert zich door het bijzondere karakter van het landschap en duurzaamheid die in haar DNA zit. De regio staat voor kwalitatieve groei, voor stedelijke ontwikkeling in balans met groene en ontspannen leefkwaliteit en voor het behouden en versterken van typische landschappelijke en culturele waarden.

Visie lezen

Het rapport is een PDF bestand. U kunt het downloaden of in de browser lezen.

Door je als regio scherp te profileren, word je veel beter gezien in Den Haag en Brussel. We kiezen daarbij voor een profiel waarbij groei hand-in-hand gaat met een ontspannen leefkwaliteit en dat doen we onder de naam Groene Metropoolregio. Ook gaan we meer en beter samenwerken met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven om onze gewenste doelen te bereiken.

Lucien van Riswijk (burgemeester van Zevenaar)

vice-voorzitter van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen