Het Rijk als samenwerkingspartner

Nationaal beleid is van grote invloed op de regio. Andersom voegen we als regio ook veel toe aan de duurzame ontwikkeling van Nederland. Daarom vinden we samenwerking met het Rijk zo belangrijk: we komen zelf een heel eind, maar alleen samen ontwikkelen we genoeg kracht om maatschappelijke opgaves aan te gaan en onze ambities te verwezenlijken.

Werken aan innovaties

De Groene Metropoolregio werkt aan de toekomst. Wij werken aan toepassingen voor de toekomst. Met slimme circulaire innovaties op het gebied van gezondheid, energie en technologie werken we aan baanbrekende maatschappelijke oplossingen. In deze internationale regio vinden we niet alleen uit, we testen de toepassing in de dagelijkse praktijk. Zo werken we aan oplossingen in gezondheidszorg, schone energie en circulaire woningbouw.  

Balans groen en groei

We willen een Groene Metropoolregio zijn waar het goed wonen, leven en beleven is. In een natuurlijke balans tussen groen en stad. In 2030 heeft onze regio een van de grootste woningtekorten in Nederland. Dat vraagt om meer betaalbare woningen. Met het Rijk hebben we hiervoor een Woondeal gesloten en willen we ook het Verstedelijkingsakkoord ‘Meer landschap, meer stad’ uitbouwen. Door deze krachten te bundelen, blijven we innoveren, gekwalificeerd personeel opleiden/omscholen en stimuleren we de woningbouw. Lees hier onze inzet richting het Rijk.

We werken vanuit de volgende vijf opgaven: