Duitsland als samenwerkingspartner

Op internationaal niveau staat ook de samenwerking met Duitsland en in het bijzonder de verkenning van euregionale verbindingen op de agenda. We geven daarbij prioriteit aan investeringen in de spoorcorridor Randstad-Arnhem-RheinRuhr. Versterking van deze corridor is nodig voor de economische ontwikkeling van Nederland, draagt bij aan Europese klimaatdoelstellingen en is noodzakelijk voor verdere verstedelijking en leefbaarheid langs deze corridor. Daarnaast neemt deze corridorversterking een belangrijke plaats in op de Europese en Duitse spooragenda’s.

Strategische ligging aan de grens

Eén van de unieke uitgangsposities van de Groene Metropoolregio is de strategische ligging aan de grens. We willen de regio daarom nog sterker maken door flink te investeren in de relatie met Duitse partners, met name in Noordrijn-Westfalen. Bijvoorbeeld door projecten binnen onze economische clusters aan te jagen en de samenwerking tussen de vele kennisinstellingen in het bredere grensgebied te versterken. Belangrijke voorwaarde daarvoor is dat onze regio in grensoverschrijdende zin goed is ontsloten, zowel via weg en water, als per spoor.

Partners

We werken waar dat logisch is zoveel mogelijk samen met Duitse partners, zowel op nationaal niveau als in Europa. Dit doen we bijvoorbeeld samen met de grootste steden in onze grensregio, het zogeheten 100.000+ stedennetwerk waaraan Nijmegen, Arnhem, Ede, Moers, Duisburg en Düsseldorf deelnemen. Ook trekken we samen met op met de Euregio Rijn-Waal en bouwen we aan structurele relaties met Duitse regio’s, waaronder de Metropolregion Rhein-Ruhr en Region Köln-Bonn.

Agenda

Leidraad voor deze Nederlands-Duitse samenwerking zijn onze gemeenschappelijke regionale opgaven op het gebied van onder meer mobiliteit, energie en duurzame logistiek, maar we kijken ook naar ontwikkelingen op provinciaal en nationaal niveau, waarvan de Grenslandagenda tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen een belangrijke uiting is. Op basis daarvan werken we aan euregionale (INTERREG-)projecten, maar ook aan beleidsgerichte oproepen richting de nationale overheden om onze grensregio te versterken.