De Europese Unie als samenwerkingspartner

Bureau Brussel behartigt de belangen van onze regio in Europa. Bureau Brussel is onderdeel van het Public Affairs-team van de Groene Metropoolregio. In opdracht van Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werkt Bureau Brussel voor gemeenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven (ondernemers) uit de regio, veelal samen met The Economic Board en andere (cluster-)organisaties in de regio. Dit doen we om dat Europa kansen biedt: we halen en brengen er kennis, kunnen leren van andere Europese steden en regio’s en kunnen voor goede initiatieven beroep doen op Europese financieringsinstrumenten. 

Profilering

Bureau Brussel richt zich op profilering van onze regio als innovatieve, duurzame regio in Europa. Dit doet zij onder meer aan de hand van evenementen. Bijvoorbeeld via Velo-city, de European Week of Regions and Cities en de jaarlijkse Polis conferentie. Profileren doen we ook door te ijveren om Europese prijzen, zoals Nijmegen Green Capital, het organiseren van werkbezoeken en door ons te presenteren in verschillende Europese netwerken.

Partners

Bureau Brussel zorgt voor het onderhouden, faciliteren en verzilveren van het Europese netwerk van de regio. Bijvoorbeeld door contact met Europarlementariërs, de Europese Commissie, Europese netwerken en andere Europese steden en regio's. Specifiek kijken we daarbij naar partnerschappen op het gebied van: 

  • Energie- en milieutechnologie
  • Duurzame mobiliteit, transport en logistiek
  • Gezondheid technologie
  • Circulaire economie

Dit doen we samen met o.a. de VNG, het HNPERRINPolis, ACR+ en het European Hydrogen Valleys Platform.

Projecten

Ook geeft Bureau Brussel advies en ondersteuning aan projectvoorstellen met als doel Europese partners en fondsen te vinden.  

Een greep uit projecten waarin wij actief zijn vind je hieronder:

  • eHubs: in dit project werken we met ondersteuning van Interreg Noord West Europa aan het verspreiden van hubs voor duurzame, elektrische deelmobiliteit in onder andere Manchester, Leuven, Dreux en Kempten.

  • CleanMobileEnergy: we ontwikkelen samen met Stuttgart en Nottingham een systeem dat duurzame energieproductie, via opslag en een energie managementsysteem, koppelt aan elektrische mobiliteit.
  • ClimateActiveNeighbourhoods: samen met inwoners en de lokale overheden van onder meer Essen, Luik en Brest, werken we aan CO2-reductie door te investeren in achtergestelde buurten waar het energieverbruik doorgaans hoog ligt.

  • dRural: dit project beoogt de gezamenlijke ontwikkeling en uitrol van een digitale marktplaats van (zorg-)diensten voor inwoners van Europese plattelandsgebieden in o.a. Spanje, Kroatië en Zweden.

  • H2Nodes: samen met regio’s in Letland en Estland onderzoeken we de planning en realisatie van een keten van waterstoftankstations (HRS) en het stimuleren van de vraag naar elektrische voertuigen op brandstofcellen (FCEV's) langs de zogeheten Europese North Sea - Baltic corridor.

  • CLINSH: met dit project geven we een impuls aan schone binnenvaart in onder meer Nederland Engeland, België en Duitsland. 

Op de hoogte blijven van Bureau Brussel?

Meld u aan via de nieuwsbrief Brussels Lof en volg ons op Twitter.