Tempotafel Wonen en zorg

Regisseur Wonen & Zorg stelt zich voor

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werkt aan een gezondere woningmarkt. Belangrijk daarbij is woonaanbod voor mensen met een zorgvraag, zoals ouderen. De bouw van bijvoorbeeld passende ouderenhuisvesting komt nog onvoldoende van de grond. Daarom is Yvonne Ebbers aangesteld als regisseur Wonen & Zorg voor de Groene Metropoolregio. Op deze pagina stelt ze zich voor en doet ze een dringende oproep.

"De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werkt aan een gezondere woningmarkt. Dit is verankerd in de Woondeal. Belangrijk voor een gezonde woningmarkt is woonaanbod voor mensen met een zorgvraag, in het bijzonder voor ouderen. In 2040 zijn er naar verwachting twee keer zoveel 75+’ers als nu, die bovendien langer zelfstandig wonen. Dat vraagt om actie op het gebied van wonen, zorg én welzijn. De regio wil de realisatie van woonzorgvormen stimuleren. Dit is meer dan enkel een fysieke opgave."

"De afgelopen jaren zijn er stappen gezet door onder andere gemeenten, zorg- en welzijnspartijen, de Taskforce Wonen & Zorg en de Zorgalliantie. Toch komt de bouw van bijvoorbeeld passende ouderenhuisvesting nog onvoldoende van de grond. Het bewustzijn is er wel, maar er is meer beweging nodig. Daarom ben ik, Yvonne Ebbers, aangesteld als regisseur Wonen & Zorg ten dienste van de Groene Metropoolregio."

Kansrijke woonzorginitiatieven

"Welke uitdagingen liggen er? Vanuit mijn rol als regisseur Wonen & Zorg breng ik de hobbels in kaart. Bij iedere uitdaging ga ik op zoek naar kansrijke woonzorginitiatieven en probeer ik regionale en bovenregionale samenwerking te stimuleren om concrete projecten in de praktijk verder te brengen. Door partijen samen te brengen, door ruimte te maken voor vernieuwing en kennis te delen. Hierbij staan de behoeften van de eindgebruiker centraal."

"Het doel is om meer beweging te krijgen in het vraagstuk. De opgedane kennis en ervaring binnen projecten kunnen functioneren als een hefboom, door kennis te delen binnen het netwerk en te leren van elkaar. Als regisseur breng ik kennisdeling en relaties via het netwerk van gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, bouwers, zorginstellingen, welzijnspartijen, lobbykracht en onderzoeksmogelijkheden met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Zorgalliantie."

Mogelijkmakers gezocht

"Eind 2022 wil ik de grootste uitdagingen in beeld hebben met daarbij passende casuïstiek in de praktijk. Daar heb ik alle partijen hard bij nodig. Om te beginnen met de mogelijkmakers."

"Buiten de gebaande paden gaan vraagt om lef en een open blik, denken in mogelijkheden en kansen. Daarom zoek ik vanuit mijn rol naar mogelijkmakers met een open blik. Heb jij in jouw praktijk een casus of opgave die een frisse kijk kan gebruiken of een onconventionele aanpak nodig heeft? Laat het mij weten, zodat wij samen met het netwerk kunnen zorgen voor verdieping Je kunt bij bereiken via yvonne.ebbers@groenemetropoolregio.nl. Alleen samen geven wij succesvol invulling aan de woonzorgopgave in deze regio."