Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

Tempotafel Versnelling en continuïteit

Samen met marktpartijen en woningcorporaties versnellen we de woningbouw in onze regio. Aan de tempotafel Versnelling en continuïteit bekijken we wat er nodig is om op diverse locaties versneld meer woningen te bouwen.

Woningmarktmonitor

Om de versnellingskoers te bewaken, gebruiken we de Woningmarktmonitor. Hiermee wordt aan de tempotafel Versnelling en continuïteit bekeken of de publieke en private focus op dezelfde versnellingslocaties zit en wat er nodig is om op deze locaties versneld meer woningen te realiseren.

Nieuwe plankaarten

Op basis van de Woningmarktmonitor zijn nieuwe plankaarten ontwikkeld. In 2022 willen we op basis hiervan een stap verder zetten in kennisdeling en uitbouw van het netwerk. Hierbij moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen wat je doet om te versnellen en wat je doet voor continuïteit. Dit vraagt een eerlijk oordeel per locatie: is er sprake van versnellingspotentieel (of voorkomen van vertraging)? 

Voortgang

In de voortgangsrapportage 2021 lees je vanaf onderdeel 3.2 meer over de status en activiteiten van deze tempotafel. Ook lees je vier adviezen voor versnelde woningbouw in de nabije toekomst en een programmavoorstel voor 2022.

Inspiratiesessie 28-03-2022

Kansen grijpen voor bouwontwikkelingen: de voorfase
In de Tempotafel Versnellen en Continuïteit (uitvoering Woondeal) komt de inzet van marktpartijen, woningcorporaties en overheden om woningbouw te realiseren bij elkaar. Deze Tempotafel volgt kritisch de planontwikkeling en brengt door middel van reality-checks focus aan op kansrijke plannen. Daarnaast informeren de deelnemers aan de Tempotafel elkaar over kansen voor versnelling (of het voorkomen van vertraging).  

Op 28 maart 2022 was er een inspiratiebijeenkomst over kansen in de voorfase van een project. Renée van Bommel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken nam de deelnemers mee in kansen die het Rijk landelijk waarneemt. Zij ging in op de ambities van minister De Jonge om de voorfase te verkorten. Vervolgens belichtten Rens Rikken van Van Wijnen en Wouter Wurdemann van AM een aantal praktijkvoorbeelden. Daarbij ging het om intensieve samenwerking in het voortraject via ateliersessies, gezamenlijk vormgeven van het ontwerp en procedures. Kern van deze bijdragen is dat publieke en private partners ook samen moeten ontwerpen en daarbij ook werkzaamheden delen: minder vanuit vaste rollen, meer vanuit gezamenlijkheid. Stefan Tempelman ging tot slot in op de werkwijze van de gemeente Overbetuwe waarin zij het accent leggen op de korte termijn, zodat zij vooral aandacht kunnen geven aan realisatie van plannen. 

In de agenda: Bijeenkomst Tempotafel Versnelling & Continuïteit 31-05-2022

Bijeenkomst voor beleidsadviseurs, managers en bestuurders van overheden, woningcorporaties en marktpartijen.

Tijd: 15.30 tot 17.00 uur, locatie: Nader te bepalen

Reality check woningbouwlocaties in Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

In de agenda: bijeenkomst Tempotafel Versnelling & Continuïteit 15-06-2022

Bijeenkomst voor managers en bestuurders van overheden, woningcorporaties en marktpartijen

Tijd: 15.30 tot 17.00 uur, locatie: Golfclub Rijk van Nijmegen, Postweg 17 te Groesbeek

Meer Informatie volgt.

Deelnemen

Meer weten over deze tempotafel of wil je deelnemen? Stuur een bericht naar groene-groeiregio@groenemetropoolregio.nl of neem contact op met Bas Böhm (speerpuntcoördinator Wonen in balans) of Maarten Lenis (speerpuntcoördinator Wonen in balans).