Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

Tempotafel Internationale medewerkers

Er zijn mensen op de woningmarkt die speciale aandacht verdienen. Bijvoorbeeld omdat ze een specifieke woningvraag hebben. Aan de tempotafel Internationale medewerkers werken we aan huisvesting voor deze mensen.

Huisvesting internationale medewerkers

De wethouders Wonen van alle achttien gemeenten hebben de urgentie en de noodzaak uitgesproken om op het gebied van de huisvesting van internationale medewerkers meer samen te werken. Hiervoor is een startnotitie opgesteld dat voorziet in uitgangspunten voor deze samenwerking. En een regionaal beleidskader, dat de functie heeft van een handreiking en ruimte biedt voor het lokale beleid. De Groene Metropoolregio wil de gemeenten ondersteunen en stimuleren om te komen tot goede huisvestingsinitiatieven. Een ambtelijke werkgroep werkt hierin samen en dit najaar start een regionaal regisseur.

Deelnemen

Meer weten over deze tempotafel of wil je deelnemen? Stuur een bericht naar groene-groeiregio@groenemetropoolregio.nl.