Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

Actualisatie en Voortgang Woondeal

Ambities Rijksoverheid, afspraken met de provincie

Het Rijk neemt een steviger regie op de woningmarkt. Inmiddels heeft Minister De Jonge van VRO zijn Nationale Woon- en Bouwprogramma gepresenteerd. Als vervolg hierop maakt de provincie met het Rijk woningbouwafspraken. Deze plannen worden in de periode tot 1 oktober getoetst op realiteitswaarde: de reality-check. De provincie haalt hiervoor informatie op bij  de gemeenten. Om dit proces te stroomlijnen en de beschikbare capaciteit bij gemeenten effectief in te zetten, werken we vanuit de regio samen met de provincie. 

Proces actualisatie Woondeal

Alle voorgaande stappen passen in het traject om de Woondeal te actualiseren. Per 1 januari 2023 willen we als regio beschikken over een geactualiseerde Woondeal. Daartoe zetten we nu de volgende stappen.

Er wordt een regionaal woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Eerste resultaten zijn in september beschikbaar. Het definitieve onderzoek verwachten we in november.

In de periode september tot en met december organiseren we ambtelijke en bestuurlijke themabijeenkomsten rond actuele woningmarktopgaven. Hierbij gaan we in op de definitie van betaalbaarheid, de kansen voor conceptueel en circulair bouwen, bijzondere doelgroepen, wonen met zorg, kennisdeling, etc. Vanuit het team dat bezig is met de Woondeal werken we dit uit. De eerste bestuurlijke bijeenkomst hierover is op 7 september. Tijdens deze bijeenkomst bespreken wij de regionale inzet bij deze woningbouwafspraken. Later volgen bijeenkomsten over de andere thema’s. De ambtelijke bijeenkomsten zijn op 13 september, 11 oktober en 15 november. Elke bijeenkomst kent een eigen thema. Tijdens de bijeenkomst van 15 november presenteert Companen de uitkomsten van het actuele woningmarktonderzoek. Tot slot betrekken we corporaties en bouwers via de tempotafels van de woondeal.

Voortgangsrapportage Woondeal

In de voortgangsrapportage lees meer over de status en activiteiten van de tempotafels. Ook lees je vier adviezen voor versnelde woningbouw in de nabije toekomst en een programmavoorstel voor 2022.