Opgave

Waalhalla

Doorontwikkelen van community en middenpodium voor urban talenten 

Waalhalla wil een community creëren voor de jeugd, die eigenaarschap wil grijpen over leven en toekomst, maar ook voor de jeugd waarmee het minder goed gaat. Ze verbindt kleine urban initiatieven om een meer samenhangend aanbod te creëren. Ook wil ze talent een “middenpodium” bieden. Er is een podium- en presentatieplek nodig voor de urban talenten die de participatie voorbij zijn, maar nog niet de regionale top hebben bereikt. Dit geldt voor zowel culturele als sportieve talenten. Vanuit het jaarprogramma versterkt Waalhalla de regionale samenwerking en daarmee de scene.

Waalhalla

Bekijk de video: