Opgave

muZIEum

Versterking participatie burgers bij wetenschappelijk onderzoek

In samenwerking met het Donders Instituut van Radboud Universiteit creëert het belevingsmuseum muZIEum ruimte voor het wetenschappelijk experiment. Bezoekers kunnen meedoen en zich opgeven als proefpersoon. In het Donders Citylab@muZIEum komen wetenschappers en publiek samen in lezingen, workshops en tentoonstellingen. Zo ontstaat de verbinding tussen wetenschap en samenleving.

Muzieum Logo

Bekijk de video: