Projecten

Subsidie gesloten | Trekt jouw idee volle zalen?

Update: Deze subsidieregeling is inmiddels gesloten.

Cultuur is voor iedereen. Cultuur verwondert, maakt blij, biedt troost of inspiratie. Daarom geven we innovatie in de culturele sector in regio Arnhem-Nijmegen een boost. Dat doen we door dromen, ambities en ideeën met lef ruimte te bieden om tot ontwikkeling te komen. Met als doel om op ongewone wijze publiek te bereiken, betrekken en behouden. Bij podiumkunsten, muziek, beeldende kunst, film en erfgoed. Zo zorgen we samen voor cultuur voor iedereen.

Documentenlijst:

Intentieverklaring samenwerking

Checklist indienen projectplan

Kenmerken van de regeling

Beoordelingscriteria 

Voorstellen adviescommissie op Instagram

Hoe gaan we dat doen?

Projecten die nét even anders zijn

Wij geloven in projecten die nét even anders zijn. Daarom starten we een zoektocht naar ideeën waarin vernieuwing en creativiteit centraal staan. En die kunnen overal vandaan komen. Van makers en ondernemers tot culturele of maatschappelijke organisaties. Of uit een mooie samenwerking. 

Dus heb jij een tof idee om publiek in de cultuursector op ongewone wijze te bereiken, betrekken en behouden? Dan is deze subsidieregeling voor jou!

Begeleiding & subsidie

Wij bieden begeleiding en subsidie om het waar te maken. Zo geven we innovatieve ideeën de ruimte om tot ontwikkeling te komen. 

Met jouw projectplan kan je aanspraak doen op onze subsidieregeling om van jouw idee werkelijkheid te maken. Per project kan je tussen de €20.000 en €50.000 subsidie aanvragen. 

Doe mee!

Gesprek met de adviescommissie

Schrijf je uiterlijk 15 april in voor een gesprek met de adviescommissie.

Op 12 mei kan je over jouw projectplan in gesprek met de adviescommissie. Dit gesprek is niet verplicht.

In het gesprek licht je jouw projectplan toe. De commissie stelt vragen en geeft feedback op het projectidee. Er vindt nadrukkelijk geen inhoudelijke discussie plaats om het beoordelingsproces zuiver en eerlijk te houden.

De gesprekken vinden plaats tussen 10.00 en 17.00 plaats in DROOM! De Aam in Elst. Een gesprek duurt maximaal 30 minuten.

Inschrijven? 
Stuur een mailtje naar trektjouwideevollezalen@gmail.com, met in de bijlage op één A4:

 • Wie jullie zijn
 • Wat jullie gaan doen
 • Met wie je dit gaat doen
 • Waarom dit idee past binnen het doel van de subsidieregeling
 • Welke resultaten je hoopt te behalen
 • Hoe de financiering van het project eruit ziet

Dien een aanvraag in

Dien uiterlijk 30 juni jouw aanvraag in.

Van 25 maart tot en met 30 juni 2023 is de subsidieregeling geopend. Meer informatie over de kenmerken van de de regeling, de beoordelingscriteria en het indienen van een aanvraag vind je vanaf begin april onder de veelgestelde vragen. 

De gepubliceerde subsidieregeling is nu te bekijken via: Innovatieregeling Cultuurregio 025 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Een aanvraag indienen? Dat doe je zo!

 1. Download de checklist voor het projectplan. 
 2. Gebruik de checklist om jouw projectplan op te stellen in maximaal 4500 woorden.
 3. Gebruik de checklist om alle andere benodigde documenten te verzamelen.
 4. Mail je projectplan en alle andere benodigde documenten naar trektjouwideevollezalen@gmail.com.

Blijf op de hoogte

Andere belangrijke data in het proces vind je hieronder. Via deze pagina, onze nieuwsbrief en Instagram houden we je op de hoogte van ontwikkelingen en het openen van de subsidieregeling.  

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons op Instagram. 

Agenda 2023

0321 Tijdlijn TJIVZ Jonge Honden

Opening subsidieregeling

25 maart 2023

Vanaf 25 maart 2023 is de subsidieregeling geopend en kan je jouw aanvraag indienen. Meer informatie over het indienen van je aanvraag vind je onder Doe mee! en Veelgestelde vragen.

Gesprek met de adviescommissie

12 mei

Op 12 mei kan je over jouw projectplan in gesprek met de Commissie Innovatieregeling Cultuurregio 025. De commissieleden geven feedback op jouw voorstel. Deze feedback kan je verwerken in je definitieve aanvraag.  

Sluiting aanvraagperiode

30 juni

Na 30 juni sluit de aanvraagperiode. Dien uiterlijk 30 juni jouw aanvraag in. In juli en augustus beoordeelt de Commissie Innovatieregeling Cultuurregio 025 de ingediende aanvragen.

Toekenning subsidie

Augustus & september

In augustus en september kent het college van B&W van de Gemeente Arnhem de subsidies toe aan de geselecteerde projectvoorstellen op basis van de beoordeling van de ingediende aanvragen.

Uitvoer innovatieprojecten

September 2023 - september 2025

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is het doel van de subsidie?

Deze subsidieregeling heeft als doel het bereiken, betrekken en behouden van het publiek in de cultuursector. Innovatie in samenwerking staat centraal. De regeling stimuleert innovatie en samenwerking in productie, marketing en presentatie van de cultuursector. Innovatie kan daarbij verschillende vormen aannemen. Je kan iets radicaal anders doen dan voorheen of iets heel nieuws doen met wat er al is. 

We zijn op zoek naar projecten, experimenten of onderzoek die de sector opschudden en waarvan de uitkomst soms onzeker is. Plannen waar je anders niet aan toe komt. Of waar je niet in investeert, omdat je het risico op mislukken niet durft te nemen. Met deze regeling willen we aanmoedigen tot experimenteren door die drempels weg te nemen. Om zo ruimte te bieden aan ideeën waar de creativiteit en het lef vanaf spat! 

Innovaties die gericht zijn op optimalisatie vallen niet binnen deze regeling. Dit zijn innovaties waarbij men hetzelfde doet op een andere manier. Bijvoorbeeld enkel het promoten van een reguliere voorstelling of tentoonstelling met een marketingcampagne of het digitaliseren van een bestaand proces of programmering. Hiervoor zijn andere subsidieregelingen beschikbaar (geweest). 

Biedt ‘Trekt jouw idee volle zalen?’ alleen financiële ondersteuning?

Voor en tijdens de looptijd van de subsidieregeling bieden we op verschillende momenten ondersteuning bij het uitwerken van je idee en het aanscherpen van je plan. Zo kan je op 12 mei vrijblijvend gebruikmaken van een gesprek met de adviescommissie om feedback op te halen. Meer informatie hierover vind je op deze websitepagina onder het kopje ‘Doe mee!’. Inschrijven voor de gesprekken met de adviescommissie kan tot en met 15 april door een mailtje te sturen naar trektjouwideevollezalen@gmail.com. Ook vindt er op 12 mei een subisidiespreekuur plaats bij de Cultuur Academy, voor praktische en technische vragen over de regeling. Inschrijven kan hier

Eerder in het traject kon men deelnemen aan gratis inspiratiesessies en designworkshops. Ook na de subsidietoekenning blijven we de deelnemers volgen. Tussentijds organiseren we een evaluatiesessie waarin de deelnemers hun ervaringen kunnen uitwisselen.

Aanvraag indienen

Kan ik op dit moment een aanvraag indienen?

Ja, je kan vanaf 25 maart tot en met 30 juni 2023 een projectvoorstel indienen. 

Daarnaast kan je je tot en met 15 april inschrijven voor een gesprek met de adviescommissie op 12 mei. Meer informatie hierover vind je onder het kopje ‘Doe mee!’ op deze websitepagina.   

Hoe dien ik een aanvraag in?

 1. Download de checklist voor het projectplan
 2. Gebruik de checklist om jouw projectplan op te stellen in maximaal 4500 woorden
 3. Gebruik de checklist om alle andere benodigde documenten te verzamelen
 4. Mail je projectplan en alle andere benodigde documenten naar trektjouwideevollezalen@gmail.com

Waar kan ik de subsidie precies voor aanvragen?   

Voor activiteiten, experimenten, of onderzoek die innovatieve veranderingen in het publieksbereik beogen. Waarbij je experimenteert met andere vormen van publieksbenadering of deze onderzoekt, ook buiten de cultuursector zelf. Voor publieksbenadering via andere kanalen en domeinen, met als doel om nieuwe afzetmarkten en verdienmodellen te ontwikkelen. 

Meer informatie over de kenmerken van de regeling vind je in dit document. 

Welk bedrag kan ik aanvragen? 

Je kan voor jouw projectvoorstel een bedrag aanvragen tussen de €20.000 en €50.000. Het subsidiebedrag dekt 75% van de totale kosten. De overige 25% bestaat uit eigen inbreng. Dit mogen ook uren zijn. 

Meer informatie over welke kosten wel en niet subsidiabel zijn, vind je in dit document.

Waar let de adviescommissie op bij beoordeling van de aanvraag?

De adviescommissie beoordeelt de aanvragen op mate van innovatie, verwachte effecten, kwaliteit van het totale plan, meerwaarde van het samenwerkingsverband en mate van reflectie. De mate van innovatie weegt hierin het zwaarst mee. In dit document vind je een overzicht en toelichting van alle beoordelingscriteria. 

Wie mag een aanvraag indienen?

Je kan alleen in een samenwerkingsverband een aanvraag indienen. Elk samenwerkingsverband kan één aanvraag indienen. De penvoeder van het samenwerkingsverband vraagt de subsidie aan. 

Samenwerkingsverband: een door middel van een samenwerkingsovereenkomst vastgelegde samenwerking van tenminste twee partijen, waarvan tenminste één partij uit de cultuursector (creatieve makers en/of culturele instellingen) in de Cultuurregio 025.  

Penvoerder: een non-profit instelling (stichting of vereniging) die namens een samenwerkingsverband de contactpersoon is voor het project. 

Uitvoering

Wanneer moeten de projecten die subsidie toegekend krijgen, worden uitgevoerd?

De uitvoering van de projecten die subsidie toegekend krijgen, vindt plaats in de periode van september 2023 tot september 2025.

Wat als de uitvoering heel anders loopt dan volgens het idee dat is ingediend? 

Bij innovatie is het resultaat soms anders dan verwacht. En niet alle ideeën en plannen kunnen succesvol zijn. Projecten kunnen gaandeweg veranderen en die ruimte is er dan ook binnen deze subsidieregeling. We vinden het wel belangrijk dat de geleerde lessen vanuit dit innovatietraject deelbaar en reproduceerbaar zijn, ook voor anderen uit de sector. 

We volgen de voortgang van jullie proces, organiseren een tussentijdse evaluatiebijeenkomst en vragen jullie om inhoudelijke updates met ons te delen. Wanneer het geld in het geheel niet volgens plan en beoogde uitkomsten is besteed, dan behouden we ons het recht voor om de gelden terug te vorderen.