Projecten

RES Regio Arnhem-Nijmegen: energietransitie in de regio

In 2030 willen we 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord en het Gelders Energie Akkoord. Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en volksvertegenwoordigers zoeken we naar mogelijkheden om energie duurzaam op te wekken. Bijvoorbeeld via zonnevelden, windturbines en warmtenetten. Dat houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom maken we onze plannen als regio, met een Regionale Energiestrategie (RES). 

Meerjarig traject

De energietransitie is een enorme opgave. Daarom is de RES een meerjarig traject. Na de RES 1.0 volgt de RES 2.0, de RES 3.0, enzovoorts. De RES staat continu open voor nieuwe gesprekspartners, nieuwe technologieën, nieuwe omstandigheden en voortschrijdend inzicht. Telkens wordt het een stap concreter. Sinds maart 2021 is de RES 1.0 klaar voor besluitvorming door de 20 betrokken gemeenten, provincie en waterschappen.

Uitgebreide informatie staat op Regionale Energiestrategie (RES) | Regioan

 Gerelateerde opgaven