• Homepage
  • Projecten
  • RES Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen: informatie voor volksvertegenwoordigers

Projecten

RES Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen: informatie voor volksvertegenwoordigers

Welkom op de informatiepagina voor Raadsleden, Statenleden en leden van het Algemeen Bestuur van de Waterschappen. Op deze pagina vindt u informatie over de RES Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen; van introductie in de Regionale Energiestrategieën tot vastgestelde documenten en van status tot handige links.  

74113Fe3 5E30 4De7 9707 8E8d818adfc3

De Regionale Energiestrategie

In 2030 willen we 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals afgesproken in het Nationaal Klimaatakkoord en het Gelders Energie Akkoord. Een belangrijke stap hierin is het overschakelen van fossiele energie naar duurzame energie. Bijvoorbeeld via zonnevelden, windturbines of warmte uit de bodem. Hiervoor is ook nieuwe infrastructuur nodig, zoals meer kabels voor stroom en warmtenetten. Dat houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken gemeenten, provincie, waterschappen en de netbeheerder Liander samen aan deze opgaven in de regio met een Regionale Energiestrategie (RES). Met de andere 29 RES-regio's en het Rijk werken we samen in het Nationaal Programma RES (NPRES).

De energietransitie is een grote opgave. Daarom is de RES een meerjarig traject. We zijn in 2019 gestart met de RES 1.0. Deze is in 2021 vastgesteld en nu zijn we op weg naar de RES 2.0. Na de RES 2.0 volgt de RES 3.0, enzovoorts.

242Dcdd0 376E 4F80 A60b D0dd82e82731

De status

Waar staan we nu?

De gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van de waterschappen hebben in 2021 de RES 1.0 vastgesteld met een aantal moties en amendementen. Hiermee hebben zij de gezamenlijke ambitie van 1,62 TWh duurzame elektriciteit in 2030 vastgelegd als onze gezamenlijk regionale bijdrage aan de afspraken uit het Klimaatakkoord, evenals de zoekgebieden voor duurzame opwek van elektriciteit. Ook is de basis gelegd voor de Regionale Structuur Warmte. In de RES 1.0 staan 28 afspraken over de verdere uitwerking en samenwerking. 

Wat gaan we nu doen?

  1. Het uitvoeren en monitoren van de afspraken in de RES 1.0 
  2. Het opstellen van de RES 2.0 (juli 2023) 

De planning van de RES is gekoppeld aan de afspraken uit het Klimaatakkoord en het Bestuurlijk Platform Circulaire Regio. Dit betekent het volgende voor besluitmomenten en mijlpalen.

 

A8151834 7341 4C48 B64b B00e836b8d8e

Wat staat er in de RES 1.0 van Arnhem-Nijmegen?

In de RES Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken 16 gemeenten, 3 waterschappen en de provincie Gelderland samen. Zij hebben een gezamenlijke strategie bepaald: de RES 1.0 

Onderdeel elektriciteit:

Onderdeel warmte:

 

Onderdeel elektriciteitsnet:

 

Rol van de volksvertegenwoordiger

Als gekozen Raadslid, Statenlid of lid van het Algemeen Bestuur bent u de spil in de lokale omgeving. De regio werkt naar een RES van, voor én door de regio. Dat vraagt van u het afwegen van belangen van uw eigen gemeente, provincie of waterschap. Maar ook het kijken naar buurgemeenten of regio's waarbij u het belang van de toekomst van een gebied of regio besluiten neemt.

Als kadersteller geeft u sturing aan de keuzes in de regio voor duurzame opwek en energie. Elke Gemeente, Provincie en Waterschap vertaalt de RES naar eigen (omgevings-)beleid en bijbehorende instrumenten. U stelt dit beleid vast en denkt na over onderwerpen als ‘hoe betrek je inwoners tijdig bij plannen en projecten’ en wat is ‘goede participatie’.

Ook vervult u een controlerende rol. U bent scherp of de gestelde doelen wel worden gehaald.

Meer informatie over uw rol binnen de RES is beschikbaar op ‘Je rol als volksvertegenwoordiger’ van NPRES.

Documenten

Vastgestelde documenten door gemeenteraden van de 16 gemeenten, het algemeen bestuur van de Waterschappen en de Provinciale Staten van de provincie Gelderland.  

Meer informatie voor nieuwe volksvertegenwoordigers

Titel bijeenkomst  

Datum  

Locatie  

Georganiseerd door

Webinar milieueffectonderzoek duurzame energie: planMER RES Groene Metropoolregio (optie 1)

maandag
5 september

Online

RES Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen

Webinar milieueffectonderzoek duurzame energie: planMER RES Groene Metropoolregio (optie 2)

donderdag
8 september 

Online

RES Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen

  
SAVE THE DATE:
Webinar - Omgevingsbeleid en RES  

woensdag
21 september
19:30 uur

Online  

NPRES & VNG  

  

SAVE THE DATE:
Webinar - Aardgasvrij maken van wijken en gebouwen
  

woensdag
28 september
19:30 uur

  

Online  

NPRES & VNG  

  Gerelateerde opgaven