Projecten

Groen-Blauw Raamwerk

Groen-Blauw Raamwerk

Dit speerpunt vormt het groen-blauwe hart van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen:
Hoe behouden én versterken we landschappen, natuurwaarden en cultuurhistorisch erfgoed, in combinatie met andere ruimtevragers? Om daar antwoord op te geven, maken we een groen-blauw raamwerk: een kaart met de huidige natuurgebieden, cultuurhistorisch erfgoed en landschapszones, het gebruik daarvan en een streefbeeld met de mogelijkheden voor versterking en uitbreiding.

Groen Blauw Site

Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven