Projecten

Groen-blauw raamwerk

Groen-blauw raamwerk

Dit speerpunt vormt het groen-blauwe hart van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen:
Hoe behouden én versterken we landschappen, natuurwaarden en cultuurhistorisch erfgoed, in combinatie met andere ruimtevragers?

In het rapport ‘Vervlochten Regio’ zijn die kansen voor versterking van natuur, landschap, water en erfgoed in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen verwoord en verbeeld. Dit rapport beschrijft de unieke kenmerken van het groen-blauw raamwerk in de regio, van het water en de natuur. Het huidige groen-blauw raamwerk Arnhem-Nijmegen is in beeld gebracht en het bevat alle natuurterreinen, bossen, parken, waterlijnen, polders én alle andere ‘groene’ en ‘blauwe’ gebieden.

Rapport ‘Vervlochten Regio’ en het groen-blauw raamwerk

Groen Blauw Site

Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven