Projecten

Connectr - Energy innovation

De Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen kent van oudsher een sterk geconcentreerd energy cluster. Bij het aangaan van de (maatschappelijke) uitdagingen rondom de energietransitie biedt dit cluster de regio de kans om een koploperspositie in Nederland en Europa in te nemen. Om de broodnodige innovatie te concentreren, te verbinden en te versnellen is daarom in triplehelix-verband het initiatief Connectr energy innovation gestart.

Ecosysteem

Binnen Connectr werkt het ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan het neerzetten van de regio Arnhem – Nijmegen als de Europese hotspot voor oplossingen in de energietransitie. Zo focust het Innovatieprogramma op technologie- en talentontwikkeling. Het Innovatielab op IPKW biedt organisaties de ruimte om samen te komen en elkaar verder te helpen. Dankzij de shared facilities is alles wat voor ondernemers nodig is om de innovatie mogelijk te maken binnen handbereik. De kracht ligt daarmee in het uitvoerende niveau. Nieuwe ideeën worden vanuit Connectr direct getest en in de praktijk gebracht, en kunnen van daaruit groeien.

Brede welvaart

Via Connectr zet de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen de energietransitie om in economische kansen, wordt er gewerkt aan het behoud en opleiden van werknemers, en het behalen van de klimaatdoelstellingen 2030 – 2050. Zo draagt ook Connectr bij aan de brede welvaart van de inwoners in de regio.