• Projecten
 • Circulair opdrachtgeverschap bij grond-, weg- en waterbouw

Projecten

Circulair opdrachtgeverschap bij grond-, weg- en waterbouw

Zestien bestuurders van de regio Arnhem-Nijmegen, vijftien gemeenten en de provincie Gelderland ondertekenden in december 2020 de ambitieverklaring ‘Circulair opdrachtgeverschap in de Grond-, Weg, en Waterbouw, de GWW-sector’. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen pakt dit GWW-plan op.

Inhoud GWW-aanpak

De GWW-aanpak, beschreven in het Uitvoeringsprogramma, bestaat uit het ontwikkelen van een monitoringssystematiek, nulmeting, kennisplatform, regionaal trainingsprogramma, proeftuinen, vijf projecten waarin de opgedane kennis wordt, toegepast, diverse kennisevents en een gezamenlijk aanpak voor circulair inkopen in de GWW-sector.

Ons doel

Ons doel is helder en duidelijk: zoveel mogelijk GWW-projecten circulair ontwerpen, aanbesteden en realiseren.

Kader circulaire GWW

Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft. (BRON: Green Deals.nl)

Circulariteit:

 • Het reduceren van het gebruik van primaire grondstoffen;
 • Het stimuleren van hergebruik van producten en grondstoffen;
 • De ontwikkeling van innovatieve materialen

De GWW is grootverbruiker van producten met een flinke milieu-impact zoals asfalt, staal, kunststoffen en beton(cement). Daar willen we natuurlijk verandering in brengen. Dat gaat niet vanzelf en opdrachtgevers kunnen dat niet alleen. Daarom is samenwerken, kennisdelen en leren van elkaar nodig.

Kennistafels

De projectgroep is gestart met het vormen van Kennistafels:

 • Kennistafel Inkoopproces
 • Kennistafel Grondstoffenbank
 • Kennistafel Proeftuinen en Innovaties
 • Kennistafel Meten en Monitoren
 • Kennistafel Kennis delen

In deze kennistafels werken ambtenaren uit de deelnemende gemeenten samen met marktpartijen uit de regio om de onderwerpen en acties uit het Uitvoeringsprogramma vorm te geven. Dit doen zij door onder andere het voorbereiden van trainingen en ontwikkelen van tools die ons kunnen helpen in de transitie naar een circulaire economie en meer in het bijzonder een circulaire GWW. Deze trainingen en tools zijn vervolgens vertaald naar een Menukaart.                    

R-ladder

De R-ladder wordt gebruikt als basistool en heeft 10 treden die verschillende strategieën van circulariteit weergeven. Strategieën hoger op de ladder, besparen meer grondstoffen. Dus, hoe hoger op de R-ladder, hoe meer circulair je bezig bent.

R Ladder 10 R Model

Menukaart

Met de Menukaart gaat de Groene Metropoolregio de deelnemende gemeenten ondersteunen om op te schalen en te versnellen in de transitie naar een circulaire GWW. De menukaart bevat activiteiten die de gemeentelijke organisaties kunnen helpen in de transitie. De ‘gerechten’ kunnen in willekeurige volgorde gebruikt worden. Dit is afhankelijk van de behoefte van de deelnemende gemeente en het project waarmee gestart kan worden.

 • Menukaart Circulaire GWW

  Eén van de onderdelen van de menukaart is de digitale grondstoffenbank. Een matchingsplatform waarbij gemeenten en marktpartijen uit de Groene Metropoolregio hun gebruikte GWW materialen kunnen aanbieden voor hergebruik. Zo kunnen gemeenten onderling en/of met marktpartijen samen komen om circulariteit een boost te geven. 

Regionale programma’s

Agenda

 • Kennisbijeenkomst 1 – 2023 / Circulair asfalt / woensdag 12 april
  Kennisbijeenkomst over circulair asfalt, met bezoek aan de asfaltcentrale in Huissen.

 • Kennisbijeenkomst 2 – 2023 / Ambitieweb / woensdag 14 juni
  Werken met het Ambitieweb. Wat is het en wat biedt het. 

 • Kennisbijeenkomst 3 – 2023 / Innovaties Biobased en Beton / woensdag 20 september
  Bezoek aan de biobased proeftuin Valewaard langs A348 Rheden.

 • Kennisbijeenkomst 4 – 2023 / LCA en MKI / woensdag 1 november
  Life Cycle Analysis en Milieu Kosten Indicator. Wat betekenen ze en waarom zijn ze belangrijk. Locatie nader te bepalen.

 • Workshops circulair inkopen in de GWW
  Deze workshop wordt twee keer gegeven. De eerste op donderdagochtend, 14 september. De tweede workshop op woensdagmiddag, 27 september. Beide in het provinciehuis in Arnhem. 

 • Kick-off digitale grondstoffenbank / woensdag 27 september
  We starten met de digitale grondstoffenbank. De kick-off en instructie vindt plaats in de Green Meeting Center in Arnhem.

 • Jaarevent Circulariteit in de Groene Metropoolregio op 8 november 2023 bij de Vasim in Nijmegen 
  Jaarlijkse marktdag van de opgave Circulaire regio met bestuurders, ambtenaren, marktpartijen en studenten. We dienen zuiniger en slimmer om te gaan met grondstoffen en producten. Daarmee maken we onze regio toekomstbestendig en versterken we onze positie als circulaire topregio met internationale zichtbaarheid.

Wilt u deelnemen aan een kennisbijeenkomst, workshop of kick-off, meld u aan door een mail te sturen naar: Karin.van.der.meer@groenemetropoolregio.nl  of  paul.de.vries@groenemetropoolregio.nl

Landelijke programma’s en richtlijnen

 • Nederland circulair in 2050
  In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 schetst het kabinet hoe onze economie kan veranderen naar een duurzame, volledig circulaire economie in 2050.  
 • ICER 2023 (Integrale Circulaire Economie Rapportage)
  Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER 2023) schetst de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Het PBL schrijft dit rapport op verzoek van het kabinet eens in de twee jaar.  


Gerelateerde opgaven