Projecten

Circulair opdrachtgeverschap bij grond-, weg- en waterbouw

Zestien bestuurders van de regio Arnhem-Nijmegen, vijftien gemeenten en de provincie Gelderland ondertekenden in december 2020 de ambitieverklaring ‘Circulair opdrachtgeverschap in de Grond-, Weg, en Waterbouw, de GWW-sector’. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen pakt dit GWW-plan op.

Inhoud GWW-aanpak

De GWW-aanpak bestaat uit het ontwikkelen van een monitoringssystematiek, nulmeting, kennisplatform, regionaal trainingsprogramma, proeftuinen, vijf projecten waarin de opgedane kennis wordt toegepast, diverse kennisevents en een gezamenlijk aanpak voor circulair inkopen in de GWW-sector.Gerelateerde opgaven