• Projecten
  • Bruisende binnensteden, krachtige kernen

Projecten

Bruisende binnensteden, krachtige kernen

Bruisende binnensteden, krachtige kernen

Voor een aantrekkelijke regio waarin groei in balans is met een
ontspannen leef kwaliteit, is het belangrijk dat we onze binnensteden en kernen levendig en leefbaar houden.
De gevolgen van de Covid-19 crisis maken dat nog urgenter. Om te weten hoe we deze levendigheid en leefbaarheid kunnen versterken, brengen we in beeld hoe het regionale voorzieningennetwerk er uit ziet en welke kansen er zijn om dit in de toekomst te versterken.

Als voorbeeld: in dit filmpje zie je hoe Doesburg werkt aan een vitaler stadscentrum.

BBKK Site

Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven