Knooppunt Velperbroek van boven

Bibliotheek

Regionale agenda

De concept-regionale agenda is in het voorjaar ter consultatie aangeboden aan de 18 deelnemende gemeenten. In het algemeen bestuur van 7 juli worden de reactie op de concept-regionale agenda besproken. De definitieve regionale agenda wordt na vaststelling in het algemeen bestuur van 15 september aangeboden aan de gemeenten. Op basis daarvan besluiten de gemeenten over intekenen op de opgaven voor 2022.

Visiedocument

Dit is het visiedocument opgesteld door de stuurgroep Versterking regionale samenwerking in september 2020.