Knooppunt Velperbroek van boven

Over Groene Metropoolregio

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is de opvolger van de regio Arnhem-Nijmegen en is op 1 januari 2021 van start gegaan. Onze regio staat voor de uitdaging hoe om te gaan met groei van wonen, werken en mobiliteit, zodat wij een balans kunnen vinden tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: groene groei!

De vijf opgaven

Om dit te bereiken gaan de achttien gemeenten die de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vormen samen aan de slag met vijf opgaven: Circulaire regio, Productieve regio, Ontspannen regio, Groene groeiregio en Verbonden regio. Met een regionale agenda wordt hier vorm en inhoud aan gegeven. De achttien gemeenten beslissen elk over deelname aan deze opgaven, de beschikbare middelen en het mandaat dat aan de uitvoering ervan wordt meegegeven.

Samenwerking op domeinen

Onze opgaven bevinden zich vooral op ruimtelijke ontwikkeling (waaronder wonen, landschap, verkeer en mobiliteit) en sociaaleconomische ontwikkeling (waaronder werkgelegenheid, bedrijvigheid, recreatie, toerisme en cultuur). Binnen de regio en richting Den Haag en Brussel profileren we ons als dé Groene Metropoolregio van Nederland en als (inter)nationale circulaire topregio 2050.

Onze mensen

Binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken bevlogen mensen van 18 verschillende gemeenten samen om van de vijf opgaven een succes te maken. Voor een volledig overzicht van onze medewerkers volgt u de button hieronder.

Naar onze mensen

Bibliotheek

In onze bibliotheek vindt u meer achtergrondinformatie over de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Naar de bibliotheek