Verstedelijkingsstrategie

Kennisbank

De Verstedelijkingsstrategie: meer landschap, meer stad

De regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley willen samen doorgroeien naar een groene metropool van internationale betekenis. Daarom zijn ze gestart met het opstellen van een verstedelijkingsstrategie. Deze is gericht op de langetermijnvisie en handelingsperspectief om ‘groen te groeien’.

Circulaire topregio

Samen hebben de twee regio’s alles in zich om zich te profileren als dé circulaire topregio van ons land en van Europa. Met campusontwikkeling, logistieke hotspots en energieclusters lopen deze regio’s straks voorop als het gaat om food, health en energy. Daarnaast wonen in de regio’s nu al meer dan een miljoen mensen en de prognoses geven aan dat dat aantal in de komende decennia nog flink zal groeien. Dat betekent dat er een grote bouwopgave ligt om aan de woonvraag te voldoen: zo’n 100.000 woningen tot 2040. De regio’s hebben zichzelf de opdracht gegeven om deze toevoeging van woningen (en het zoeken naar mogelijkheden daarvoor) zo zorgvuldig te doen dat het groene karakter niet alleen behouden blijft, maar zelfs versterkt wordt.

Routekaart

De Verstedelijkingsstrategie is de routekaart voor de regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley om te komen tot een gezonde en groene groei van de regio. Hiervoor dienen ze op zoek te gaan naar de beste combinatie van wonen, economie, bereikbaarheid en leefomgeving. Het Rijk en de regio hebben met elkaar afgesproken om tot een integrale verstedelijkingsstrategie te komen voor wonen, werken en bereikbaarheid die zich richt op de periode 2025-2040. Hierbij onderzoeken ze welk scenario de agglomeratiekracht, economische concurrentiepositie, leefbaarheid en duurzaamheid van de groene metropoolregio het beste versterkt door de jaren heen.

Op naar een akkoord

Ondertussen zijn er al belangrijke stappen in de Verstedelijkingsstrategie gezet. Zo is er een contourennotitie opgesteld, waarin de bouwstenen voor de strategie beschreven worden. Ook stond in deze notitie hoe er samen gewerkt gaat worden en gaf het uitgangspunten voor de conceptverstedelijkingsstrategie. Deze conceptstrategie omvat de resultaten van het onderzoek naar waar op de korte (2025), middellange (2030) en lange termijn (2040) de extra woon- en werklocaties gaan komen. Dit concept wordt in 2021 verder uitgewerkt tot een definitieve verstedelijkingsstrategie. In het najaar van 2021 moet de definitieve versie tijdens het BO-MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) leiden tot concrete afspraken in een verstedelijkingsakkoord.

Meer informatie

Houd voor meer informatie over de Verstedelijkingsstrategie deze website, onze LinkedIn en Twitter in de gaten.