Kennisbank

Beleidsplan Diversiteit en inclusie / Diversity and inclusion policy plan

Als regionale netwerkorganisatie willen we een meer diverse en kleurrijke werkvloer. Eentje die een afspiegeling vormt van de beroepsbevolking van onze samenleving. Naast diversiteit gaat het ook om inclusie, om ‘meedoen’ en ‘mogen zijn wie je bent’. We koesteren een veilige (werk)omgeving, met gelijkwaardigheid als uitgangspunt.
Om dit kracht bij te zetten, is er het beleidsplan Diversiteit en inclusie, dat het dagelijks bestuur in oktober heeft vastgesteld. Hier is ook een Engelstalige versie terug te vinden.

Beleidsplan Diversiteit en inclusie
Nederlandse versie, vastgesteld op 19 oktober 2022

Diversity and inclusion policy plan
English version, adopted on 19 October 2022