• Homepage
  • Groene Metropool 2120: verkenning toekomstscenario

Groene Metropool 2120: verkenning toekomstscenario

In het verlengde van de verstedelijkingsopgave verkennen we met de Groene Metropool 2120 toekomstscenario’s voor de ruimtelijke opgave in onze regio; vergezichten over 50 à 100 jaar. Hierbij is grote aandacht voor klimaat, economie, energie en schaarse ruimte. Voor de ontwikkeling van de vergezichten werken we samen met de provincie en kennis- en onderzoeksinstellingen.

Vandaag, morgen en overmorgen in onze groene regio

Samen met o.a. Wageningen University & Reseach kijken we in ontwerpateliers naar de ontwikkeling van onze regio op de lange termijn. Dit project noemen we 'Groene Metropool 2120'. We verkennen hoe we als gemeenten op regionaal niveau kunnen samenwerken, ook met onze partners. Om zo de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen stapsgewijs naar een robuuste toekomst te begeleiden, waarbij de balans tussen adaptieve stedelijke ontwikkeling en een goede leefkwaliteit in de regio behouden blijft.

Regiocongres 24 november 2022 | Blik vooruit, Groene Metropool 2120

Als vervolg op het regiocongres Groei in Balans organiseren wij op donderdag 24 november van 13.00 -17.00 uur een vervolgevenement: Blik vooruit in de Groene Metropool 2120. Til jezelf uit het hier en nu en focus voor even op de langere termijn. Wat weten wij, wat zijn kansen, wat zijn de onzekerheden, wat vraagt het om klimaatadaptief weerbaar te zijn? In de Groene Metropool 2120 werpen wij een blik op de toekomst en consequenties op regionale schaal (Arnhem/Nijmegen) als het gaat over de balans tussen klimaat, natuur, biodiversiteit, verstedelijking en circulariteit. Die middag presenteren wij een eerste blik op de toekomst en nodigen wij u uit om hier in een werksessie dieper op in te gaan. Aanmelden kan via deze pagina.

Voor vragen over de Groene Metropool 2120 mag u contact opnemen met Karen Hoorn, speerpuntcoördinator Groene groeiregio karen.hoorn@groenemetropoolregio.nl