• Homepage
  • Agenda
  • Kennissessie klimaatbestendige gemeenten in een Groene Metropoolregio

Agenda

Kennissessie klimaatbestendige gemeenten in een Groene Metropoolregio

Kennissessie klimaatbestendige gemeenten in een Groene Metropoolregio

                                              

 

Donderdag 10 maart 2022

13:00 uur - 16:30 uur

Hotel Haarhuis, Arnhem

 

Kennissessie klimaatbestendige gemeenten in een Groene Metropoolregio


Aanpassen aan klimaatverandering, hoe pak je dat aan?

Het klimaat verandert en wij moeten mee veranderen. Iedere gemeente staat hiervoor aan de lat en is er al mee bezig. Daarbij moeten we allemaal dezelfde hobbels nemen. De gemeenten in de Groene Metropoolregio willen de handen in een slaan om samen elkaar verder te helpen. Hoe kan de regio jou verder helpen? Wat kun je van je buren leren? Breng je kennis up-to-date en laat je inspireren!

 

Het programma

De Keynote wordt verzorgd door Arnoud Molenaar. Hij is Chief Resilience Officer voor de gemeente Rotterdam & Lead Cities at Global Centre on Adaptation van de VN. Hij neemt je mee in zijn visie op klimaatadaptatie in internationaal en lokaal perspectief.

 

Daarnaast zijn er meerdere workshops over:

 

Lifeport Circular Lab: samenwerken met kennisinstellingen en bedrijven

Onder leiding van The Economic Board zijn kennisinstellingen en bedrijven in onze regio verenigd in Lifeport Circular Lab. Samen werken aan het klimaatadaptief en circulair maken van onze regio. Welke meerwaarde heeft het samen werken met kennisinstellingen en bedrijven? Wat kan het Lifeport Circular Lab voor jouw gemeente betekenen, waarbij we in deze workshop vooral natuurlijk kijken naar klimaatadaptatie. Hoe kan de Groene Metropoolregio je helpen om een dergelijke samenwerking aan te gaan?

 

Vergroening van stadsdelen en dorpskernen

We willen allemaal klimaatbestendiger worden. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe betrek je je inwoners, bedrijven en instellingen bij het vergroenen en ontstenen van hun terreinen en de openbare ruimte. Hoe creëer je een grotere beweging aan de hand van een lopend initiatief. Hoe zoeken we samen naar gemeenschappelijke behoeften in het betrekken van onze inwoners, bedrijven en instellingen. Waar kan de regio jouw gemeente mee helpen?

 

Regionale Adaptatie Strategieën: leren van andere regio’s

De Groene Metropoolregio is verdeeld over maar liefst 7 werkregio’s klimaatadaptatie! Na deze workshop heb je een beeld van waar je buren mee bezig zijn. Wat leren we van elkaar en waar kan de Groene Metropoolregio een meerwaarde zijn? Help de Groene Metropoolregio haar agenda te vullen!

 

Klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen

Alles wat we bouwen staat er tientallen jaren, maar in de tussentijd verandert het klimaat wel! Zaak is om klimaatbestendig te bouwen. Je wordt aan de hand van een mooi voorbeeld meegenomen in de mogelijkheden. Samen gaan we op zoek naar wat er nodig is om als gemeente zelf aan de slag te gaan met een klimaatadaptieve, circulaire wijk of project mét aandacht voor biodiversiteit. Wens je daarbij ook ondersteuning vanuit de Groene Metropoolregio en zo ja wat?

 

We sluiten af met een netwerkborrel.

 

Voor wie is deze bijeenkomst interessant?
De bijeenkomst is met name interessant voor professionals op het gebied van water en klimaatadaptatie, beheer openbare ruimte, participatie, wonen en ruimtelijke ontwikkeling, die werkzaam zijn voor overheden in de regio Arnhem Nijmegen. Denk aan gemeenten, waterschappen en provincie.

 

Het aantal plaatsen is beperkt. Je kunt je aanmelden via: circulaireregio@groenemetropoolregio.nl

 

Wij hopen van harte je te mogen ontvangen! Mocht je collega’s hebben voor wie deze bijeenkomst    

  interessant is, dan stellen we het op prijs als je deze uitnodiging doorstuurt!

 

Mede namens het speerpuntteam Water en Klimaatadaptatie van de Groene Metropoolregio,

 

 

Nelson Verheul

wethouder Berg en Dal,

bestuurlijk trekker, speerpunt Water en Klimaatadaptatie