Agenda

Algemeen Bestuur - Groene Metropoolregio

7 april van 13:00 tot 15:00 uur

De vergadering vindt digitaal (via Teams) plaats.
Link naar de uitzending

Download de stukken:

Vastgesteld verslag AB 07-04-2021