Agenda

Regioagendacommissie

  • Locatie: Raadszaal gemeente Arnhem
  • Datum: 27 JUNI 2022

Regioagendacommissie Groene Metropoolregio 27 juni 2022

Vergadering 27 juni 2022 Regioagendacommissie Groene Metropoolregio, voor leden vanaf 19.30 uur. Openbaar vanaf 20.00 uur.

Link naar de uitzending

Bijbehorende documenten:

Bijlage 01A - Uitnodiging delegatieleden Regioagendacommissie Groene Metropoolregio

Bijlage 01B - Uitnodiging bestuur & directie Groene Metropoolregio Regioagendacommissie

Bijlage 02 - Concept-agenda Regioagendacommissie Groene Metropoolregio 27-6-2022

Bijlage 03 - Ingezonden brief dhr. R. Barends van 27-5-2022

Bijlage 4A - Concept-besluitenlijst RAC GMR 23 mei 2022

Bijlage 4B - concept-verslag RAC GMR 23 mei 2022

Bijlage 5a - Overzicht moties en amendement GMR jaarstukken d.d. 23 juni 2022

 

Hieronder het advies van de Regioagendacommissie van 30 juni 2022 gericht aan het AB van de GMR. Het verslag is aangehecht aan het advies aan het AB.

Tevens treft u in de aanbiedingsbrief aan uw Raden bijzonderheden aan voor wat betreft de aanstaande bijeenkomsten over de RES 2.0. op 5 en 8 september 2022 en de spelregels over uw plaatsvervangerschap.

Brief RAC GMR aan DB-AB 30-6-2022 incl. bijlagen

RES PlanMER ppt 27-6-2022

brief RAC GMR aan Raden 30-06-2022