Agenda

Algemeen Bestuur - Groene Metropoolregio

19 mei van 13:00 tot 15:00 uur

De vergadering vindt digitaal (via Teams) plaats.
Link naar de uitzending

Download de stukken:

 

Vastgesteld verslag AB GMR 18-05-2021