Actueel

Vooruitblik nieuwe Europese fondsenperiode

  • Actueel
  • Vooruitblik nieuwe Europese fondsenperiode
Datum: 05 juli 2021

Begin dit jaar is de Europese programmaperiode 2021-2027 van start gegaan. Er zijn weer tal van fondsen en programma's beschikbaar die kansen bieden voor internationale samenwerking, kennisontwikkeling en financiering van duurzame en innovatieve projecten. Werk aan de winkel dus voor de Groene Metropoolregio om onze ambities ook op Europese schaal te verwezenlijken.

Horizon Europe

Een van de grootse fondsen voor innovatie en onderzoek is al volop aan de gang. De eerste calls van het nieuwe Horizon Europe zijn inmiddels opengesteld en samen met collega's in de regio neemt Bureau Brussel deel aan matchmaking sessies die ons helpen bij het vinden van partners en het oriënteren op geschikte calls. We maken daarbij dankbaar gebruik van uiteenlopende EU netwerken. Zo organiseerde ERRIN in juni meerdere digitale sessies op onder andere de thema's circulaire economie, energie en mobiliteit.

Concreet wordt in onze regio op dit moment een omvangrijk project voorbereid op het vlak van circulaire bio-economie en circulair textiel. In navolging op het Horizon 2020 project BLOOM (Home - bloom-bioeconomy) werkt de WUR, samen met partners uit onder meer Oostenrijk, Finland, Hongarije en Italië aan een voorstel dat zich richt op de ontwikkeling en implementatie van biobased producten. In 5 regionale hubs zal worden geïnvesteerd in het vergroten van bewustwording rondom het gebruik van biogrondstoffen, waaronder restmaterialen uit afval. Het streven is daarbij om projectactiviteiten zoveel mogelijk in onze regio uit te rollen en het profiel van de Groene Metropoolregio te versterken. Vandaar dat regionale partners zoals de HAN, ArtEZ, de Groene Metropoolregio en the Economic Board al in vroeg stadium op de voorbereidingen zijn aangehaakt. 

Een ander voorstel, gericht op verduurzaming van de binnenvaart, is ondertussen helaas afgewezen vanwege het grote aantal aanvragen.

Lees meer via Matchmaking: Horizon Europe calls | ERRIN

Tip: kijk ook eens naar de Europese funding portal

 

Interreg

Ook het Interreg-programma staat in de startblokken. Vanuit Interreg North West Europe heeft Bureau Brussel deelgenomen aan netwerkevents gericht op digitalisering en smart cities. Interreg Europe biedt daarbij zelfs de mogelijkheid om zelf matchmakingsessies aan te vragen en snel met experts en partners in contact te komen. Daarnaast kijken we vol verwachting uit naar het nieuwe INTERREG A Deutschland-Nederland programma dat onze regio volop mogelijkheden biedt voor samenwerking met onze Duitse buren. En met blik op onze nieuwe regionale agenda is de potentie daarvoor in ieder geval ruimschoots aanwezig.

Ideeën voor projecten op het gebied interregionale samenwerking? Neem eens contact met ons op.

Lees meer

Coronaherstelfonds

Bureau Brussel kijkt eveneens naar het Europese coronaherstelplan waarmee in de komende jaren Europabreed 800 miljard wordt geïnvesteerd. In tegenstelling tot de andere EU-lidstaten heeft Nederland echter nog steeds geen concreet voorstel gedaan, terwijl het recht heeft op zo'n 5,7 miljard. De kansen zijn nog niet verkeken, maar door de huidige vertraging loopt Nederland wél voorfinanciering mis. En dat geld had ook goed in Groene Metropoolregio geïnvesteerd kunnen worden, onder meer in projecten op het gebied van health, high tech, energy en mobility.

De VNG heeft ondertussen opgeroepen om beter betrokken te worden bij de Nederlandse plannen.

Lees meer

Ondertussen zijn de REACT-EU gelden, via OP Oost (vaak) al wel succesvol voor onze regio. Hou dit dus in de gaten, want we verwachten eind 2021 nieuwe kansen!