Binnenkant tuinderskas

Actueel

Van een Human Capital Agenda naar een Human Capital Akkoord

  • Actueel
  • Van een Human Capital Agenda naar een Human Capital Akkoord
Datum: 29 augustus 2022

Van een Human Capital Agenda naar een Human Capital Akkoord

Begin 2022 is de Human Capital Agenda vastgesteld binnen de Groene Metropoolregio, The Economic Board en de provincie Gelderland. Op dit moment wordt de Human Capital Agenda verder uitgewerkt en vormgegeven in een Human Capital Akkoord. Bij het bereiken van onze doelen is de samenwerking en regionaal commitment met partners van groot belang. Naast overheid is dat vooral de hechte samenwerking met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen in de regio. Afstemming met het sociaal domein zoals de arbeidsmarktregio’s is hierbij ook net zo belangrijk. 

 

Om de speerpunten vanuit de agenda inhoud te geven en beweging te realiseren zijn werktafels opgezet. Wat doen deze werktafels? Een werktafel is een triple helixgroep die onder leiding van een aanjager inzicht geeft in de lopende projecten en verbindingen legt tussen de projecten. Iedere werktafel deelt kennis en informatie om projecten regionaal te verbinden en kijkt naar mogelijke crossovers met andere werktafels, maar ook met andere al bestaande platforms. Verder zoekt een werktafel naar nieuwe regionale initiatieven/projecten die een bijdragen kunnen leveren aan de uitvoering van de Human Capital Agenda. De werktafel denkt ook mee welke middelen beschikbaar zijn en welke middelen nog ontbreken voor deze projecten en zoekt naar mogelijke financieringsbronnen en/of andere bijdragen. Ook leveren zij input voor een meerjarig programma dat wordt opgenomen in het Human Capital Akkoord. Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst op 19 oktober a.s. zullen we onze bestuurders informeren over de stand van zaken van dit akkoord.