• Actueel
  • RVMT gaat een stap verder
Datum: 27 mei 2021

Actueel

RVMT gaat een stap verder

Het Regionaal VerkeersManagement Team Arnhem-Nijmegen (RVMT AN) managet het verkeer in de regio Arnhem-Nijmegen. In het team werken de wegbeheerders van gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat intensief samen, om bijvoorbeeld wegwerkzaamheden af te stemmen. Het RVMT AN heeft zijn nieuwe werkplan voor 2022-2023 vastgesteld.

Inwoners, bezoekers, forenzen en bedrijven die veilig en snel van A naar B kunnen reizen; dat is in hun belang én in het belang van onze regio. Hiervoor zorgt het RVMT AN op de volgende manieren:

  • afstemmen van wegwerkzaamheden en evenementen;
  • voorbereiden van de inzet van verkeersmanagement tijdens reguliere situaties, werkzaamheden, calamiteiten en evenementen.

Het RVMT AN heeft in een werkplan vastgelegd hoe het deze kerntaken oppakt en wat de ambities zijn van de samenwerkende wegbeheerders. Het werkplan voor 2022-2023 is inhoudelijk goedgekeurd in het bestuurlijk overleg mobiliteit (BOM) van 17 mei 2021.

Inzicht in mogelijke knelpunten

Het RVMT AN maakt per kwartaal een overzicht van wegwerkzaamheden en evenementen in het totale netwerk. Voortaan wil het team langer vooruit plannen: tot vijf jaar voor geplande afwijkingen. Het team zal de grote projecten eerder vragen om de planning van het werk toe te lichten. Hierdoor ontstaat bijtijds inzicht in mogelijke knelpunten. Ook analyseert het RVMT AN de doorstroming in de regio, houdt het bijvoorbeeld bij wat de gevolgen zijn van wegwerkzaamheden en monitort het de gevolgen van de lockdown. Een ander belangrijk onderdeel van het werkplan 2022-2023 is een efficiencyslag in werkprocessen om mobiliteitsgegevens toegankelijk te maken. Denk hierbij aan het doorgeven van regelscenario’s en omleidingsroutes aan serviceproviders, bijvoorbeeld bedrijven die apps ontwikkelen voor reizigers. Hierdoor zijn reizigers pre-trip en on-trip beter geïnformeerd. Het toegankelijk maken van dit soort gegevens is ook een project van ons programma Slim & Schoon Onderweg.

Ketenmobiliteit

In regionale en landelijke mobiliteitsvisies is er groeiende aandacht voor ketenmobiliteit en daarmee de andere modaliteiten dan de auto, bijvoorbeeld fiets en ov. Om deze reden is er een grote behoefte aan een multimodaal netwerkmanagementkader. Tot nu toe zijn de verkeersregelscenario's in dit kader (die bijvoorbeeld bepalen wie wanneer en hoe lang een groen verkeerslicht krijgt) alleen ingericht op het autoverkeer. In het multimodale kader wordt dit uitgebreid met ov en fiets. Het RVMT AN werkt mee aan de ontwikkeling van dit kader.

Lees meer over het belang van het RVMT in een interview met voorzitter Alex Smienk van november 2020.